Huvudmeny
Sub navigation

Hantera leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor

När Leverantörsfakturan kommer till företaget, bör den ankomstregistreras. Någon form av attestrutin bör också finnas så snart det är fler än 2 medarbetare.

LB-rutinen förenklar utbetalningsrutinerna

Många betalar sina leverantörsfakturor genom att knappa in dessa via bankens hemsida. Det är smart. Men det är ännu smartare att låta ADJob göra jobbet åt dig. Eftersom du redan registrerat leverantörsfakturorna i ADJob, kan du skicka en färdig betalfil till banken istället. Gör arbetet en gång i stället för två gånger! LB-handboken ger detaljerad information hur du betalar med fil från ADJob.

Ladda ner LB-Rutin i ADJob...

eAttest minskar pappersflödet på byrån

eAttest

eAttest är både ett sätt att lagra leverantörsfakturor digitalt OCH att digitalisera attestflödet på företaget. eAttest underlättar för byråer som vill slippa pappersfakturor och få mer koll på attestflödet genom att köra helt digitalt.

Läs mer om eAttest...

Hantera Inköp på projekt

När du använder eAttest, är det projektledaren eller produktionsledaren som anger vilket projekt inköpet ska hamna på. Konteras då på 4999 preliminärt vid ankomstregistreringen. Annars anger du typ 4011 (eller konto som som har projekt obligatoriskt) och registrerar inköpet direkt vid ankomstregistreringen.

Ladda ner Inköp i ADJob...

Eco
Lite
Classic
Total