Huvudmeny
Sub navigation

Konsten att ta betalt

Prislistan

En del tar betalt per timme. Andra tar betalt vad det är värt för kunden. Båda synsätten förekommer var för sig och blandat. Dock är dina medarbetares tid en ändlig resurs och oavsett hur du tar betalt, bör du mäta hur mycket av dessa resurser som går åt.

Att räkna ut ett pris per timme är dock inte helt lätt. Det finns faktorer som konkurrenter, beläggning, effektivitet och medarbetarens självkostnad. Det är ganska vanligt att man har en hög timdebitering på papperet, men i verkligheten är den låg. En bra tumregel bör vara att ha en timdebitering som inte ligger för långt ifrån verkligheten.

I ADJob finns det 3 dimensioner. Vem du arbetar åt (Prislista). Vad du gör (Arbetskod). Vem som gör det (Medarbetare). I ADJob Eco används enbart "Artikelkoder".

Obegränsat antal Prislistor

Det enklaste är om du har samma prislista till alla kunder. Men det finns ibland behov av att skapa kundunika prislistor (ramavtal, storkunder etc). Ju fler prislistor, desto jobbigare är det att underhålla. En bra regel är att alltid koppla en prestation till en rabatt (typ volym eller annan motprestation).

Nivå 1 Enklast - Samma pris rakt över

Ofta samma prislista oavsett kund och samma pris rakt över oavsett vad du gör eller vem som gör det. Enkelt att förstå och underhålla.

Nivå 2 Enklare - Olika priser beroend på kund

Du kan ha flera prislistor som är mer eller mindre skräddarsydda för en viss kund. Typ vid ramavtal. Rabatter bör kopplas till någon form av prestation. D v s prislistor som grundar sig på t ex försäljningsvolym. Fortfarande relativt lätt att förstå och underhålla.

Nivå 3 Enkelt - Olika priser beroende på vad du gör

Inom varje prislista har du ett "standardpris". Finns det arbetskoder som bör ha lägre eller högre timdebitering, kan du göra undantag för detta. T ex restid. Blir genast svårare att förstå och underhålla.

Nivå 4 Svårare - Olika priser beroende på vem som gör det

Sist men inte minst kan du göra undantag från standard timdebitering för enstaka medarbetare. Typ senior och junior. Att jobba med en prislista i tre dimensioner blir mer komplex och bör undvikas om det inte finns särskilda skäl.

Eco
Lite
Classic
Total