Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan

Fakturera via Projekt, Order, Avtal eller Direkt

Fyra sätt att fakturera

Det finns 4 olika typer av fakturor i ADJob. Eftersom få verksamheter är så enkla, krävs ibland flera sätt att fakturera.

Nästan aldrig fakturerar man exakt den tid som är nedlagd och de inköp som är registrerade. Antingen lägger man till (offerten var högre eller det är värt mer för kunden) eller prutar. Det viktiga är att dokumentera denna "avvikelse". Den ligger sedan till grund för bedömning av hur projektet gick, vilka kunder, projektledare eller projekttyper som är lönsamma. Självklart kan du snabba upp faktureringen genom att läsa in offerten vid slutfakturan. Ger även trygghet för kunden att se att ni håller vad ni lovar.

Klassisk artikelbaserad försäljning som finns i de flesta ekonomisystem. Ordern kan använda "artiklar" med fasta priser eller priser som du anger direkt på Ordern. Du kan även ha unika artikelkoder där du har ett högre första-pris och lägre följandepris.

Halvautomatisk fakturering av hyror, licensavtal, webbhotell och liknande.

Läs mer om Avtal...

Det absoulut enklaste sättet att fakturera. Helt utan koder. Dock finns det praktiskt taget ingen möjlighet till statistik och uppföljning.När det gäller e-fakturor finns det flera standarder i Sverige. För att dessa format ska kunna prata med varandra finns idag fakturaväxlar som automatiskt översätter till andra format vid behov. Detta betyder att du inte behöver bekymra dig om vilket format mottagaren använder.

Läs mer om eFaktura...
PDF-Mejl

Skriv ut och klicka på mejl. Skicka fakturan efter eventuella kompletteringar och du är klar. Mottagaren får ett mejl med bilaga i pdf-format. Alla rapporter med "mottagare" kan du skicka till rätt mottagare (om mejladressen finns i adressregistret). Fakturor kan skickas till automatiskt förvald mejladress. Generellt lagras PDF-Mejl direkt kopplat till aktuell offert, faktura, brev etc.

När du fakturerar regelbundet samma belopp, kan du använda Fakturaplan. Tre exempel på användningsområden: Årsavtal där du fakturerar en jämn summa varje månad (ibland kallat ”retainer fee”). Normalt använder man Huvudprojekt och Underprojekt. All månatlig fakturering sker från Huvudprojektet och Underprojekten räknas av mot Huvudprojektet. Offerter där du i förväg vet när du ska fakturera exempelvis en tredjedel tre månader framåt. Supportavtal där upparbetade tider ska räknas av mot avtalet.

Som standard har ADJob fakturanummer F-ÅÅNNNN. D v s prefixet F- samt årtal och löpnummer. Nu finns det möjlighet att ange fakturanummer utan prefix med kontrollsiffra. F-170001 blir istället 1700012. Fördelar finns både vid factoring och högre säkerhet vid betalningar. Det finns två metoder i ADJob för att beräkna kontrollsiffran. Luhn (modulus-10) eller 7-3-1 metoden som används i bl a Finland.