Huvudmeny
Sub navigation

Varför ADJob?

ADJob är ett affärssystem som är utvecklat för tjänsteföretag att både underlätta den dagliga verksamheten, öka överblicken och ge förutsättningar för bättre lönsamhet.

1. Molnbaserat – Jobba var du vill

ADJob 5.x är molnbaserat. Vilket innebär att du inte behöver egen server. Säkerhetskopiering sker varje natt i flera generationer. Tryggt och smidigt! Ge din revisor nycklarna och dom är inne och jobbar i ditt system efter någon minut.

2. Hantera avvikelser tydligare

Avvikelser är bland annat skillnaden mellan gissningen (offerten) och verkligheten (projektet). Det är också skillnaden mellan vad du borde fakturera och det du kunde fakturera. Genom att ständigt mäta avvikelserna, ser du ett mönster som hjälper dig att hela tiden bli bättre och kan successivt öka lönsamheten. I många andra ekonomisystem fakturerar du ofta det du registrerat och lyfter därför inte fram avvikelserna.

3. Helintegrerad bokföring ger bättre spårbarhet

Helintegrerat

Bokföringen i ADJob består i princip av 3 delar. Kundfakturor, Leverantörsfakturor och resten. Att bokföringen är helintegrerad i ADJob Eco och ADJob Total betyder att du slipper göra saker dubbelt. Sänker kostnader och ökar säkerheten. I och med att bokföringen är helintegrerad, blir spårbarheten mycket större än i skilda system. Halvintegrerade system har av naturliga skäl sämre spårbarhet, vilket kan försvåra för revisorerna.

Kan också passa på att skicka med lite beröm att efter att ha tittat på några program har ni verkligen en USP i möjligheten att ha projekt och bokföring så nära sammankopplat. För konsultbolag med många projektinköp minimerar det verkligen stora affärsrisker på ett sätt som inte andra program gör.
Ida

4. Projektanpassad bokföring

I många renodlade bokföringsprogram måste du ibland "byta räkenskapsår" för att kunna kunna jobba. Runt skifte av räkenskapsår blir det en hel del hoppande fram och tillbaka mellan räkenskapsåren. Hanterar du dessutom projekt som sträcker sig över flera räkenskapsår, är detta speciellt frustrerande. I ADJob anger du bara rätt datum, så hamnar verifikationerna automatiskt på rätt räkenskapsår.

5. Väx från en till flera hundra medarbetare

Databasen i ADJob är extremt stabil och används av stora företag med tusentals användare och säkerheten är militärklassad. Bland dom som använder denna databas finns NASA och Blocket