Huvudmeny
Sub navigation

Helintegrerad bokföring minskar dubbelarbetet

Bokföring

Bokföringen består i princip av 3 delar. Kundfakturor, Leverantörsfakturor och resten. Den mesta bokföringen i ADJob sker i det dagliga arbetet med att fakturera, boka inbetalningar, Hantera leverantörsfakturor samt utbetalningar. Dessa fyra rutiner står normalt för 80-90 procent av "bokföringen".

Bokföringen i ADJob är helintegrerad med projektredovisningen. Förutom att du slipper onödigt dubbelarbete ökar detta spårbarheten i bokföringen, vilket underlättar för revisorn. Du behöver inte heller hoppa in och ut mellan räkenskapsåren vid årsskiften, utan anger bara korrekt datum så sköter ADJob resten.

Traditionella rapporter som Resultatrapport, Balansrapport, Huvudbok och Momsrapport finns. Plus SIE4-export av huvudboken.

Sju olika nummerserier i bokföringen

Serie F – Kundfakturor Kundfakturor konteras automatiskt med ledning av dina Konteringsmallar i Prislistan. Samma serie i kundreskontran som i bokföringen gör det lätt att hitta överallt.

Serie P – Inbetalningar Inbetalningar prickas av och bokförs automatiskt på förinställda konton.

Serie L – Leverantörsfakturor Leverantörsfakturor konteras antingen i ett moment eller i två steg – ankomstregistrering respektive kontering. Beroende hur rutinen för attester ser ut. Samma serie både i reskontran och i bokföringen underlättar avstämning.

Serie U – Utbetalningar Utbetalningar prickas av antingen direkt eller via LB-rutinen på förinställda konton.

Serie V – Övriga verifikationer Kvitton, periodiseringar och övriga transaktioner matas in traditionellt. När kundfakturor och leverantörsfakturor är bokförda, är det ofta mycket få poster i V-serien. Vilket gör att den traditionella bokföringen blir mycket enkel.

Serie A – Bokslutsverifikationer Vid årets slut är det en fördel att bokföra revisorns korrigeringar i denna serie.

Serie Z – Nolljusteringar En udda serie vid projekthantering tillkommer. Nolljusteringar innebär att t ex förskott fördelas på korrekta konton när projektet avslutas.

eFortnox2 - integrering med Fortnox

Det finns olika skäl att välja att jobba i två system. Det är oftast inget beslut du tar själv utan detta beslut tas nästan alltid av en extern redovisningskonsult. Fortnox har blivit en av de mest använda bokförings-systemen och det har funnits önskan att integrera Fortnox med ADJob. Därför möter vi denna efterfrågan genom en ny modul eFortnox2.

Läs mer om eFortnox2...
Eco
Lite
Classic
Total