Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan

Order - Sälj Artiklar

Order-flödet

Order är en faktureringsrutin som bygger på att du hämtar ”produkter från hyllan” – Artiklar. Några exempel är böcker, kursmaterial eller programvaror. ADJob hanterar olika momssatser per orderrad vid behov.

Det förekommer projekt som finansieras helt eller delvis av någon annan än beställaren. Ett exempel är events som finansieras av deltagaravgifter. Ett annat exempel är kundtidningar som finansieras med annonsförsäljning. Då tidrapporterar och registrerar du inköp direkt på Projektet men kan sedan välja att fakturera hela eller delar från Order-rutinen. Detta ger både enklare fakturering och uppföljning. Multifin finns i Classic och Total.

Läs mer om Multifin...