Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan

Levande planering med hjälp av Uppgifter

Projekt kan delas upp i obegränsat antal "Uppgifter". Varje Uppgift har sin egen ansvarig, handläggare, deadline och beläggning i timmar. På så vis kan Uppgifterna samlas och bedömas under varje Projekt. Samtidigt som de finns under respektive ansvarig / handläggare som interaktiva Att-Göra-Listor.

När du gör kalkylen i offerten, kan detta vara ett embryo till planeringen. När kunden accepterar offerten, kan din kalkyl föras över och automatiskt skapa uppgifter.

Du kan skapa Uppgifterna på projektet, direkt via Uppgifter samt när du resursplanerar

Tidrapportera direkt på Uppgiften ger en levande planering. Tanken bakom Uppgifter är att varje medarbetare ska kunna tidrapportera direkt på Uppgiften och på så sätt se hur mycket tid som finns kvar. Och även tala om när Uppgiften är klar. Du kan därför se beläggningen i realtid för varje medarbetare.

I vyn för Resursplanering kan du dra och släppa Uppgifter till annan vecka eller annan medarbetare. Samtidigt som du kan ändra start och stopp för att fördela uppgiften på flera veckor. Du ser enkelt när en medarbetare har för lite eller för mycket att göra.