Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan

Hantera både små och stora projekt

Projektflödet

Flödet från Offerten via Projektet till Kundfakturan är den röda tråden i ADJob. Att göra offerter och fakturor separat i Word, Excel och liknande applikationer ger visserligen en stor frihet. Men skapar nästan alltid dubbelarbete och ger nästan aldrig överblick.

De tre byggstenarna för projektredovisning i ADJob är: "hur tänkte du när du gav priset?", "vad borde du fakturera?" och "vad kunde du fakturera?". Svårare än så behöver inte projektredovisningen vara.

Gör allt i ADJob så slipper du handpåläggning och dubbeljobb. Genom att lyfta fram avvikelserna skapar du en förutsättning för att följa upp och lära dig. Både av lyckade projekt och eventuella misstag. Har du hela flödet från offert till faktura i ADJob blir det mindre dubbeljobb och du kan följa upp smidigare.

Snabbjobb är projekt som du fixar på någon timme. I princip är jobbet redan klart för att fakturera.

De flesta projekt som pågår från ett par dagar till flera år är "normala". Projekt som sträcker sig över flera år, bör däremot avslutas årsvis och skapa nya projekt för att få bättre uppföljning.

Huvudprojekt / Aktivitet är främst tänkt för större projekt där det finns ett avtal om att fakturera en viss summa per månad – typ "retainer". Huvudprojektet används för månatlig fakturering. Sker faktureringen regelbundet, underlättar det om du använder Faktureringsplan. Aktiviteterna används normalt internt för att hålla reda på vad som ska göras och följa upp enskilda delar, men kan även delfaktureras separat. Denna funktion kan också användas för t ex kampanjer och liknande där offerten är en totalsumma.

Timbankar är mini-avtal som faktureras antingen månadsvis eller när "timbanken" är tom. Faktureras i förskott och räknas av mot inrapporterad tid.

Du kan även hantera spekulationsprojekt separat för att få ett mer korrekt pågående arbete. När du får uppdraget, byter du debitering från Spekulation till Kund och fortsätter att jobba.

Det förekommer projekt som finansieras helt eller delvis av någon annan än beställaren. Ett exempel är events som finansieras av deltagaravgifter. Ett annat exempel är kundtidningar som finansieras med annonsförsäljning. Då tidrapporterar och registrerar du inköp direkt på Projektet men kan sedan välja att fakturera hela eller delar från Order-rutinen. Detta ger både enklare fakturering och uppföljning.

Läs mer om Multifin...

Du kan använda Prislistan i 3 dimensioner när du fakturerar Projekt. Det enklaste är om du bara använder EN prislista men flera arbetskoder: (Vad gör du?). Har du behov, kan du användra olika prislistor för olika kunder: (Vem är kunden?). Du kan även göra undantag för en eller flera medarbetare: (Vem gör det?).

Läs mer om Prislistan...