Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan
s

Tips och länkar

Här hittar du en enkel beskrivning på hur du byter räkenskapsår.

Ladda ner "Byt Räkenskapsår"

Snabba upp registreringar som du gör många gånger med hjälp av Automatkonteringar. Ett vanligt exempel är leverantörsfakturor från EU med ”omvänd skattskyldighet”.

Hur du ställer in Automatkonteringen

Först och främst är det din bokföringsbyrå eller revisor som kan ge dig svar på vilka konton du ska använda. Dock finns det en generell kontoplan där det finns ledtrådar.

Ladda ner Baskontoplanen...

Arbetar du i två skilda program eller anlitar utomstående bokföringskonsulter förekommer det ibland onödigt dubbelarbete. Vi har tagit fram ett diskussionsunderlag som kan vara till hjälp när ni utformar de ekonomiska rutinerna runt ADJob.

Ladda ner Guide för ekonomirutiner...