Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan

Problem att installera och uppdatera Windows

Här är de vanligaste problemen vid installation och uppdatering och hur du löser dom.

Ladda ner ny start.lbs och ersätt motsvarande i %localappdata%. Starta ADJob på nytt.

ladda ner start.lbs för ADJob 5.1 ladda ner start.lbs för ADJob 5.2

Skriv in %localappdata% i sökfältet på utforskaren > ADJob 5.x > startup > radera start.lbs och ersätt med nedladdad start.lbs

På PC kan det finnas virusprogram och säkerhetsregler som förhindrar automatiska uppdateringar. Då får du uppdatera manuellt i 3 steg. Finns start.lbs i mappen "temp" kan du hoppa direkt till steg 3.

Steg 1: Starta ADJob och ladda ner uppdateringen

Steg 1: Navigera till temp-mappen via %localappdata%

Steg 3: Flytta start.lbs från temp-mappen till startup-mappen

Radera omnis.cfg och ange användarlicensen på nytt. Filen hittar du normalt via Utforskaren

Skriv in %localappdata%\ADJob 5.1 eller 5.2\studio i sökfältet eller i Utforskaren

Vid uppdatering av ADJob byts filen start.lbs ut. Den laddas ner till temp-mappen fr aktuell version. Tyvärr laddas start.lbs ner till temp-mappen i ADJob 5.1 och uppdateringen misslyckas därför. Om du gör denna uppdatering, kommer sökvägen till temp-mappen att bli korrekt.

Steg 1: Ladda ner Arkiv.zip (path.lbs + start.lbs) och packa upp

Ladda ner start.lbs + path.lbs (Arkiv.zip)...

Steg 2: Navigera till startup-mappen via Sök eller Utforskaren

%localappdata%\ADJob 5.2.1\startup

Steg 3: Kopiera start.lbs och path.lbs och ersätt motsvarande i %localappdata%...

Ingen åtkomst

I de flesta fall beror det på att Windows inte är "komplett". Två filer saknas eller är skadade. Ladda ner dessa två filer och installera på din dator.

ladda ner Visual Basic C++ Redistributable 2013... ladda ner Visual Basic C++ Redistributable 2015...

Mycket sällsynt är att brandväggen blockerar porten 5432. Öppna i så fall denna port i brandväggen.

Mer vanligt är att något virusprogram blockerar. Stäng av virusprogrammet för att felsöka och ställ sedan in virusprogrammet så att ADJob inte blockeras.