Expoföretag

Expoföretag har en mycket komplex verksamhet med design, produktion och en stor del logistik. ADJob hanterar alla dessa delar med undantag hyrlager. Exempelvis:

1. Kunna utforma komplexa offerter med många delmoment och ingående poster
2. Kunna dela upp projekten i mindre uppgifter med olika deadlines
3. Hantera hela inköpsflödet från förfrågan till verifiering
4. Artikelregister för lagerförda produkter.
5. Uthyrning av pallplatser

Expoföretag behöver minst Classic eller helst Total.