Expoföretag

Expoföretag har en mycket komplex verksamhet med design, produktion och en stor del logistik. ADJob hanterar alla dessa delar med undantag hyrlager. Exempelvis:

– Kunna utforma komplexa offerter med många delmoment och ingående paket.
– Att kunna dela upp projekt i mindre uppgifter med olika deadlines.
– Hantera inköp både av produkter och tjänster.
Prislista med artikelregister för delar från lagret.
– Hantera uthyrning av pallplatser.

Expoföretag behöver minst Classic eller helst Total.