PR-Byråer

PR-byråer kan ha många olika inriktningar. Men en gemensam nämnare är att de har fokus på rådgivning, skapa kännedom och att påverka attityder genom att använda ej köpta medier. Några vanliga behov att kunna hantera är:

– Hantera årsavtal (retainer) för t ex pressreleaser, redaktionellt arbete och annan rådgivning.
– Kunna hantera flera kundprislistor vid t ex offentlig upphandling (löpande fakturering per timme).
– Kunna fakturera kundtidningar som hel- eller delfinansierade av annonser.
– Uppföljning av lönsamhet per projekt, kund och projektledare.

Alla varianter av ADJob passar för PR-byråer. Läs mer om Lite, Classic eller Total.