Eventbyråer

Eventbyråer hanterar mestadels möten eller händelser där många människor deltar. Vilket ställer stora krav på bland annat:

– Kunna utforma komplexa offerter med många delmoment.
– Att kunna dela upp projekt i aktiviteter i delmoment med olika deadlines.
– Kunna fakturera event som hel- eller delfinansierade av deltagaravgifter.
– Hantering av både egen/timanställd (tidredovisning) såväl som fakturerad (inköp) eventpersonal.

Eventbyråer bör välja Classic eller Total.