Webbyråer

Webbyråer påminner ibland om reklambyråer men har fokus på digitala medier och internet. Det är inte heller ovanligt att reklambyråer har en egen web-avdelning. I princip samma behov som reklambyrå men ofta kompletterat med:

Avtalsfakturering av t ex webhyror, licensavgifter etc
– Hantering av "timbankar" (supportavtal med avräkning).
– Portaler som är finansierade av annonsintäkter.
– Utveckla egna produkter (t ex appar) och se när ni når break-even på utvecklingskostnaden
– Registrera tid på support och se om och när supportavtalen täcker nedlagd tid.

Alla varianter av ADJob passar för webbyråer. Läs mer om Lite, Classic eller Total.