Fotografer

Fotografer gör idag mer än fotograferar. Ofta är de mer involverade i hela flödet till slutprodukt än tidigare. Vilket innebär längre projekt och mer inköpta tjänster. Många fotografer har idag ungefär samma behov som reklambyråer.

– Ett obrutet flöde från offerten via projekten till fakturan. I ett enda system.
– Kunna hantera flera kundprislistor (vid löpande fakturering per timme).
– Hålla koll på inköpsflödet från förfrågan ända till leverantörsfakturan.
– Att kunna formulera fakturan fritt från koder.
– Uppföljning av lönsamhet per projekt, kund och projektledare.

Alla varianter av ADJob passar för fotografer. Läs mer om Lite, Classic eller Total.