Fotografer

Fotografer gör idag mer än fotograferar. Ofta är de mer involverade i hela flödet till slutprodukt än tidigare. Vilket innebär längre projekt och mer inköpta tjänster. Många fotografer har idag ungefär samma behov som reklambyråer.

1. Ett obrutet flöde från offert via projekt till fakturan i samma system
2. Kunna hantera flera prislistor (vid löpande debitering per timme)
3. Hantera hela inköpsflödet från förfrågan till verifiering
4. Formulera fakturan helt fritt
5. Uppföljning av lönsamhet per projekt, kund och projektledare

Alla varianter av ADJob passar för fotografer. Läs mer om Lite, Classic eller Total.