Inhouse-byråer

Inhousebyråer liknar på många sätt vanliga fullservice reklambyråer. En skillnad är att kunderna nästan uteslutande är andra avdelningar eller dotterbolag. En annan skillnad är att ADJob nästan alltid fungerar som ett undersystem till ett större system. Några exempel på behov som de flesta inhousebyråer har:

1. Obrutet flöde från offert via projekt till fakturan i ett enda system
2. Kunna fakturera både externt och internt (fakturaunderlag)
3. Kunna hantera flera kundprislistor vid fakturering per timme.
4. Formulera fakturan fritt från kuder.
5. Uppföljning av lönsamhet för avdelningen.

Inhousebyråer kan använda ADJob Lite eller ADJob Classic. Efter några inställningar för fakturering fungerar dessa utmärkt.