Inhouse-byråer

Inhousebyråer liknar på många sätt vanliga fullservice reklambyråer. En skillnad är att kunderna nästan uteslutande är andra avdelningar eller dotterbolag. En annan skillnad är att ADJob nästan alltid fungerar som ett undersystem till ett större system. Några exempel på behov som de flesta inhousebyråer har:

– Ett obrutet flöde från offert via projekten till fakturan. I ett enda system.
– Möjlighet att skicka fakturor antingen som "underlag" eller som e-fakturor som läses in i annat system.
– Kunna hantera flera kundprislistor (vid löpande fakturering per timme).
– Att kunna formulera fakturan fritt från koder.
– Uppföljning av lönsamhet per projekt, kund och projektledare.

Inhousebyråer kan använda ADJob Lite eller ADJob Classic. Efter några inställningar för fakturering fungerar dessa utmärkt.