Reklambyråer

Reklambranschen har genomgått en drastisk förändring under de senaste åren. Vilket resulterat i att fasta offerter / årsavtal ökar. Detta ställer högre krav på projektredovisningen att kunna hantera olika typer av debitering. Några exempel på behov som de flesta reklambyråerna har:

– Ett obrutet flöde från offert via projekten till fakturan. I samma system.
– Möjlighet att hantera årsavtal (retainer) på ett enkelt sätt.
– Kunna hantera flera kundprislistor (vid löpande fakturering per timme).
– Hålla koll på inköpsflödet från förfrågan ända till leverantörsfakturan.
– Att kunna formulera fakturan fritt från koder.
– Uppföljning av lönsamhet per projekt, kund och projektledare.

Alla varianter av ADJob passar för reklambyråer. Läs mer om Lite, Classic eller Total.