Reklambyråer

Reklambranschen har genomgått en drastisk förändring under de senaste åren. Vilket resulterat i att fasta offerter / årsavtal ökar. Detta ställer högre krav på projektredovisningen att kunna hantera olika typer av debitering. Några exempel på behov som de flesta reklambyråerna har:

1. Ett obrutet flöde från offert via projekt till fakturan i samma system
2. Hantera årsavtal (retainer) på ett enkelt sätt
3. Hantera hela inköpsflödet från förfrågan till verifiering
4. Formulera fakturan helt fritt
5. Uppföljning av lönsamhet per projekt, kund och projektledare

Dessa varianter av ADJob passarr: Lite, Classic eller Total.