Arkitekter

ADJob fungerar bra på alla Arkitektbyråer som arbetar projekt-orienterat:

– Hantera olika faser i ett uppdrag för att smidigt kunna följa upp.
– Kunna hantera flera kundprislistor vid t ex offentlig upphandling (löpande fakturering per timme).
– Uppföljning av lönsamhet per projekt, kund och projektledare.

Alla varianter av ADJob utom Eco passar för Arkitekter. Läs mer om Lite, Classic eller Total.