Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan

10 skäl att göra offerterna i ADJob

Offerter i ADJob

Flödet från Offerten via Projektet till Kundfakturan är den röda tråden i ADJob. Att göra offerterna separat i Word, Excel och liknande applikationer ger visserligen en stor frihet. Men skapar nästan alltid dubbelarbete och ger nästan aldrig överblick. Alternativet är att alla gör offerterna i ADJob. Fördelarna är många:

Ofta skriver du offerterna på olika sätt. Ibland direkt i mejlen, ibland t ex i Word och någon gång muntligt. Finns alla offerter samlade i ADJob, kan alla hitta offerterna. Allt finns på ett ställe.

Offertkalkyl

I ADJob är text och kalkyl integrerad i offerten och finns på ett ställe oavsett om du duplicerar eller utgår från en mall. Vilket betyder att du får det lättare att följa upp avvikelser. Detta ger en värdefull kunskap till nästa offert. Gör du däremot offerten i Word eller InDesign är ofta kalkylen gjord separat i t ex Excel, på papper eller i huvudet.

Du har bättre översikt på när dina offerter förfaller och kan följa upp i god tid. Med andra ord får du ett bättre säljstöd.

Budget

När kunden accepterar offerten förs offerten över som en "budget", kan du följa hur du gjorde kalkylen och successivt jämföra med tidrapportering och inkomna inköp. Du kan därför påverka resultatet i god tid.

Läs in offerten när du fakturerar

I och med att du kan läsa in offerten när du slutfakturerar, är fakturan i princip klar. Du kan enkelt skriva dit vad som tillkommer och vad som avgår. Och kunden känner sig tryggare när fakturan ser ut som offerten.

Lär av avvikelserna

När du utvärderar projektet och jämför upparbetat (tider och inköp) med fakturerat, ser du hur du borde räknat. Nästa offert kan då bli ännu mer träffsäker.

På VD-rapporten under Statistik ser du det samlnade värdet av offerterna som ligger på "bevakning" (= skickade till kund). De ger en fingervisning om trolig försäljning om någon eller några månader.

När offerten har status ”accepterad” flyttar värdet av offerten från ”Offerter” till ”Budget”. Detta värde är säker fakturering, eftersom det redan är godkänt av kunden. Se VD-Rapport Pågående.

VD-Rapporten visar även den samlade budgeten som kunderna sagt OK till. Du kan jämföra den totala budgeten med totalt upparbetat och få en fingervisning om det är läge att fokusera på jobba eller på att sälja.

Vi utvecklar ständigt och lägger till nya möjligheter att göra just dina Offerter snygga och rationella. Ge oss dina förutsättningar, hjälper vi dig med layout, utformning och ger dig tips. Det ingår i supporten när du har aktuell version.