Huvudmeny
Sub navigation

Nytt filformat ISO 20022 (P27)

filformat

Det är dags att byta filformat vid leverantörsbetalningar. ISO 20022 och P27 handlar om betalningar som ska ersätta gamla LB-filen till Bankgirot. Vi försöker här ge vår tolkning och vad det betyder för ADJob.

Visionen med P27 är att förenkla betalningarna för såväl privatpersoner som företag att genomföra realtidsbetalningar i flera olika valutor, inom och över nationsgränser. Från bank till bank utan mellanhänder.

P27 - Vår tolkning är att P27 blir det ”nya Bankgirot” för hela Norden. Bankgirot kommer förmodligen att läggas ner och Bankgironummer och PlusGironummer kommer att försvinna. Gissningsvis kommer dom att ersättas av BIC och IBAN.

ISO 20022 - Betalfilen du skickar till banken ska följa en viss standarduppställning och innehålla vissa uppgifter. Den informationen vi fått tyder på att varje bank kommer att ha sin egen dialekt inom denna standard. Vilket betyder att vi får testa varje bank individuellt. Betalfilen ISO 20022 kommer att gälla för både SEPA, inrikes- och utlandsbetalningar. För dig som bankkund innebär detta förenklingar.

Vi har lyssnat på webbinarier både från P27 och banker. Projektet P27 ska ta hänsyn till bankers viljor och produkter, centralbanker, lagar, EU, regeringar och även gamla datasystem samt olika tidsplaner.

Nu kan du betala via ISO 20022 i alla fyra storbankerna i ADJob. I praktiken är det ingen skillnad mot gamla LB-rutinen.

Uppdaterad info 2023-06-19

P27 nu har "kastat in handuken" och det är svårt att sia om framtidens betalningssystem och tidsplan. Vi har sökt efter relevant information och det tydligaste vi sett är vad SEB skriver på sin hemsida. Vi tolkar detta som att Bankgirot "...kommer att vara i drift så länge som det behövs.". SEB skriver:

"P27 har dragit tillbaka sin ansökan om clearinglicens från Finansinspektionen på grund av ändrade förutsättningar för P27:s planerade verksamhet. P27 kommer, tillsammans med oss ägarbanker, att omvärdera initiativets inriktning och omfattning. Den befintliga betalningsinfrastrukturen i Sverige kommer att vara i drift så länge som det behövs. Bytet till ISO20022 formatet fortsätter enligt plan och påverkas inte av den här förändringen."