Huvudmeny
Sub navigation

Revisionshistorik ADJob 5.1 / 5.2

Versionsbyten (t ex version 4 och 5) innehåller ofta många nyheter och triggas ofta av ny teknologi. Underversioner (t ex version 5.1 och 5.2) triggas ofta av Apple / Microsoft och kräver nyinstallation. Mindre revisionsbyten (t ex rev 19 till 20) sker automatiskt. Mindre uppdateringar inom revisionen hämtas manuellt under "Sök efter uppdateringar..." i menyn Hjälp.

Från och med 1 februari 2023 kommer enbart 5.2.x att utvecklas. ADJob 5.1.x finns kvar och bara absolut nödvändiga buggar kommer att åtgärdas. Vi rekommenderar därför att planera för övergång till 5.2 snarast möjligt.

2023-12-09 ··· ADJob 5.2 rev 5

Nya funktioner
- Helgdagar: för 2024 kompletterade.
- Allmänt: Förberett för flytt till nya modernare servrar.
Uppdaterade funktioner
- Kundfakturor: 6 decimaler på valutakursen istf 5
- Order: benämning justerad.
- Kontrollen: Nya kontroller adderade.
- Momsrapport: Momskod 50 kompletterad på momsrapporten.
- eFortnox2: Anslutning till Forntox justerad.
- eFortnox2: Tvättar nu ogiltiga tecken vid export
- ISO 20022: Justeringar för Nordea ISO 20022.
- Fakturastatistik: Justerad.
Buggfix
- eFaktura: bgc_invoice.xml längre företagsnamn.

2023-02-01 ··· ADJob 5.1 rev 21 (Slutrevision för 5.1)

Nya funktioner
- Utbetalning: ISO 20022 för samtliga 4 storbanker.
- Helgdagar: 2023 uppdaterade.
- Kontrollen: Nya kontroller adderade.
- Order: Enklare registrering utan listor inuti listfält.
- Avtal: Enklare registrering utan listor inuti listfält.
- Loggbok: Utökad loggning av händelser.
Buggfix
- Allmänt: Öppna nytt fönster utan felmeddelande.
- eAttest: Rätt positionering av pdf i MacOS Ventura.
- Order: Sortering på kortet nu korrekt.
- Order: Kreditering Order ger nu rätt negativ moms.

2021-12-10 ··· ADJob 5.1 rev 20 / ADJob 5.2 rev 3

Nya funktioner
- Utbetalning: ISO 20022 för Swedbank.
- eAttest: Möjligt att läsa in pdf direkt från mejl.
- Helgdagar: 2022 uppdaterade.
– Universalinmatning: Dropdown-listor har ersatts för bättre sökmöjligheter.
– Kontrollen: Nya kontroller adderade.
– Kundfakturor: Möjlighet att backa status obetalda.
- Kundfakturor: Inställning för att stänga av "tidigare fakturerat".
- Kundfakturor: Annan faktureringsadress möjlig vid pdf-faktura.
- Adresser: Alla mejl-fält nu 60 tecken.
Buggfix
– Allmänt: Suffix .pdf när man sparar pdf-dokument på Windows.
- Offerter: Varning vid avbryt nu även för duplicerade offerter.
– Avtal: Möjligt att använda eFaktura.
– Projekt: Rubriker på engelska vid fakturering.
- Order: Kreditering Order ger nu rätt negativ moms.
– Order: Möjligt att använda negativa antal.
– eFortnox: Långsammare inläsning av inköp för att möta begränsning i Fortnox.
– Kundfakturor: Förvald valutakurs läses nu in.
– Kundfakturor: Bakdatering av försktottsfaktura ger nu rätt datum.
– Räkenskapsår: Möjligt att radera verifikationsrader.

2023-02-01 ··· ADJob 5.2 rev 4

Nya funktioner
- eFortnox2: Anpassat för nya oAuth2.
Uppdaterade funktioner
- Utbetalning: ISO 20022 för samtliga 4 storbanker.
- Helgdagar: 2023 uppdaterade.
- Kontrollen: Nya kontroller adderade.
- Order: Enklare registrering utan listor inuti listfält.
- Avtal: Enklare registrering utan listor inuti listfält.
- Loggbok: Utökad loggning av händelser.
Buggfix
- Allmänt: Öppna nytt fönster utan felmeddelande.
- eAttest: Rätt positionering av pdf i MacOS Ventura.
- Order: Sortering på kortet nu korrekt.
- Order: Kreditering Order ger nu rätt negativ moms.
- Order: 6% moms fungerar nu på artikelnivå.

2023-02-01 ··· ADJob 5.1 rev 21 (Slutrevision för 5.1)

Nya funktioner
- Utbetalning: ISO 20022 för samtliga 4 storbanker.
- Helgdagar: 2023 uppdaterade.
- Kontrollen: Nya kontroller adderade.
- Order: Enklare registrering utan listor inuti listfält.
- Avtal: Enklare registrering utan listor inuti listfält.
- Loggbok: Utökad loggning av händelser.
Buggfix
- Allmänt: Öppna nytt fönster utan felmeddelande.
- eAttest: Rätt positionering av pdf i MacOS Ventura.
- Order: Sortering på kortet nu korrekt.
- Order: Kreditering Order ger nu rätt negativ moms.

2021-12-10 ··· ADJob 5.1 rev 20 / ADJob 5.2 rev 3

Nya funktioner
- Utbetalning: ISO 20022 för Swedbank.
- eAttest: Möjligt att läsa in pdf direkt från mejl.
- Helgdagar: 2022 uppdaterade.
– Universalinmatning: Dropdown-listor har ersatts för bättre sökmöjligheter.
– Kontrollen: Nya kontroller adderade.
– Kundfakturor: Möjlighet att backa status obetalda.
- Kundfakturor: Inställning för att stänga av "tidigare fakturerat".
- Kundfakturor: Annan faktureringsadress möjlig vid pdf-faktura.
- Adresser: Alla mejl-fält nu 60 tecken.
Buggfix
– Allmänt: Suffix .pdf när man sparar pdf-dokument på Windows.
- Offerter: Varning vid avbryt nu även för duplicerade offerter.
– Avtal: Möjligt att använda eFaktura.
– Projekt: Rubriker på engelska vid fakturering.
- Order: Kreditering Order ger nu rätt negativ moms.
– Order: Möjligt att använda negativa antal.
– eFortnox: Långsammare inläsning av inköp för att möta begränsning i Fortnox.
– Kundfakturor: Förvald valutakurs läses nu in.
– Kundfakturor: Bakdatering av försktottsfaktura ger nu rätt datum.
– Räkenskapsår: Möjligt att radera verifikationsrader.

2021-05-15 ··· ADJob 5.1 rev 19 / ADJob 5.2 rev 2

Nya funktioner
– Tidrapporter: Kontroll att tidrapporten förs över till listan innan spara.
– Assistenten: Tar nu hänsyn till frånvaro och interntider vid "tidrapporter saknas".
– Kontrollen: Påminnelser kompletterade.
Buggfix
– Allmänt: Rätt version visas ni i Windows-fönstret.
– eFortnox: Fakturorna förs nu över även i 5.2

2021-01-16 ··· ADJob 5.1 rev 18 / ADJob 5.2 rev 1

Nya funktioner
– Kontrollen: Ytterligare kontroller.
– Avtal: Kan nu faktureras via eFaktura.
– Projekt: Inställning för "Tidigare fakturerat" Ja / Nej
Buggfix
– Allmänt: Fält som saknas orsakar inget felmeddelande.
– Tidrapporter: Ändring av Helgdagar uppdaterar nu korrekt.
– Kundfakturor: Byta status till Obetald fungerar nu bättre.
– Kundfakturor: Räntefakturor avrundas nu korrekt.
– Kundfakturor: Bakdatering av fakturor uppdaterar nu projektet korrekt.
– Order: Negativa antal fungerar nu.

2020-11-21 ··· ADJob 5.1 rev 17 / ADJob 5.2 rev 0

Nya funktioner
– eMail: Ny mailfunktion med inbyggd mail. Aktiveras vid behov när egna mailkontot inte fungerar.
– eAttest Plus: Ny tjänst: Fakturor som skickas via eMail går direkt till attest.
– Kontrollen: Ytterligare kontroller.
– Utbetalningar: Kompletterat med meddelande att ADJob sparar... (Avbryt inte).
– LB-rutin: Förberett för nya ISO-20022.
– Helgdagar: 2021.
– Tidrapporter: Avbryt med escape-tangenten ger nu varning.
– Projekt: Inställning för "Tidigare fakturerat" Ja / Nej
Buggfix
– IB: Möjligt att ändra IB för aktuellt räkenskapsår
– Verifikationer: Kontroll av samma inköp bara en gång.
– Kundfakturor: Öresutjämning a conto.
– Kundfakturor: Fel vid byte av status till obetald på samlingsfakturor åtgärdat.
– Order: Kreditering behåller momsinställningar.

2020-09-12 ··· Revision 16

Nya funktioner
– Order: Ny funktion vid val av artikelkoder.
– Order: Förberett stöd för RUT och ROT.
– Kontrollen: Ytterligare kontroller.
– Kundfakturor: Ökat från 100 rader till 200 rader på fakturan.
– Bokslutsverifikationer: Registrering nu lika V-serien.
– IB: Registrering nu lika V-serien.
– Inställningar: Rapportmallar kompletterade
– Loggning: Ändring av kontoplanen.
– Inbetalningar: Meddelande kompletterat att ADJob sparar (Avbryt inte).
– Kundfakturor: Val av förfallodag.
Buggfix
– Offerter: Hämtar nu rätt prislista och räknar om priserna.
– Projekt: Numrerar nu Aktiviteter även när du inte har standard projektnumrering.
– Leverantörsfakturor: Avbryt inköp kommer nu till rätt fönster.
– Tidrapportering: Internkoder på riktiga projekt nu möjligt.
– Debiteringsunderlag: Fler varianter på inställningar.
– Order: Kortet visar nu fler uppgifter.
– Kundfakturor: Avrundar nu till två decimaler som standard.
– Kundfakturor: Hämtar nu förvald valutakurs på vald valuta.
– Kundfakturor: Fakturamall fler alternativ.
– Kundfakturor: Sortering rader.

2020-06-14 ··· Revision 15

Nya funktioner
– Leverantörsfakturor: Registrering nu lika V-serien.
– Rapportmallar: Brev sidfot justering.
Buggfix
– Projekt: Fler kombinatiner vid faktureringsmallar.
– Order: Kort kompletterat med fler uppgiter.
– Fakturalista: Klarar nu fler delbetalningar.
– Verifikationer: Lista sorterar nu i verifikationsordning.

2020-04-18 ··· Revision 14

Nya funktioner
– Order: Möjligt att se noteringar på fakturerade offerter.
– Tidrapporter: Möjligt att ändra startflex.
– Medarbetare: Möjligt att ange datum för Arbetstidsmall
– Projekt: Mappnamn på projektkortet.
– Loggbok: Byte av fakturans status loggas nu.
Buggfix
– Projekt: Fri numrering visar nu rätt projektnummer vid ändring.
– Verifikationer: Duplicering nollar inte första summan
– Kundfakturor: Bakdatering uppdaterar nu projektets poster.
– Avtal: Förfallodatum nu korrekta.
– Periodiseringar: Periodisering i samma månad dupliceras nu inte.
– Kundfakturor: Beloppet i annan valuta uppdateras nu vid ändring.

2020-03-07 ··· Revision 13

Nya funktioner
– Bokslutsverifikationer och IB: Nytt sätt att registrera
– Kontrollen: Nya kontroller tillagda
– Förfrågan: Underskrifter även här
– Projekt: Även lista projekt per Handläggare
– Projekt: Ändringar loggas nu
Buggfix
– Allmänt: Ange företag smidigare
– Kundfakturor: Egen valuta ger alltid kurs 1,00
– Kundfakturor: Kundens betalningsvillkor hämtas korrekt
– Kundfakturor: Läs in offert vid fakturering fungerar nu bättre
– Förfrågan: Kan nu hämta adresser från adressregistret (lika Beställning)
– Förfrågan: Inget krav på projektnummer
– Förfrågan: Skapa Offert smidigare
– Förfrågan: Omvandlar förfrågan från offerten till inköp med rätt leverantör
– Plusprojekt: Registrera Aktiviteter i ett moment
– Nuläge: Per projektledare blir nu korrekt
– Beställning: Möjligt att mejla inifrån ADJob
– Verifikation: Lättare att skriva över standardtext på verifikationsrader
– Budget: Lättare att läsa in "föregående år" som budget
– eFaktura: Kan nu skicka fakturor i en klump med olika fakturaväxlar
– Avtal: Möjligt att kreditera utan att perioderna påverkas
– eFortnox: Läs in inköp nu långsammare så att Fornox hinner med
– eFortnox: Citationstecken ("") i projektnamn som ger fel i Fortnox byts nu ut mot ('')

2020-01-11 ··· Revision 12

Nya funktioner
– Kontrollen: Nya kontroller tillagda.
Buggfix
– Allmänt: sökvägar till nya https://adjob.se fixade (handbok etc)
– Nuläge: Per Ansvarig tar nu inte med internprojekt och Aktiviteter
– Räkenskapsår: Enklare att byta status
– Kundfakturor: Fixar ytterligare buggar runt byte av status till Obetald.
– Leverantörsfakturor: Inte möjligt med dubbla 2440 (lättare att stämma av)