Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan

Revisionshistorik ADJob 5.1 / 5.2

Det kan gå flera år mellan större versionsbyten (t ex version 4 och 5). Mindre versionsbyten med något tätare intervall (typ 5.1 och 5.2). Men inom exempelvis vesion 5.2 kan det komma mindre justeringar varje vecka. De flesta uppdateringar är "frivilliga", men med 1-4 månaders intervall släpper vi en "obligatorisk" uppdatering (Typ 5.1 revision 18).

Idag är det enbart 5.1.x samt 5.2.x som uppdateras regelbundet. ADJob 5.1.x och ADJob 5.2.x uppdateras med exakt samma funktioner samtidigt tills vidare. Vi ger ingen support för versioner äldre än 5.1 idag.

Nya funktioner
– Tidrapporter: Kontroll att tidrapporten förs över till listan innan spara.
– Assistenten: Tar nu hänsyn till frånvaro och interntider vid "tidrapporter saknas".
– Kontrollen: Påminnelser kompletterade.
Buggfix
– Allmänt: Rätt version visas ni i Windows-fönstret.
– eFortnox: Fakturorna förs nu över även i 5.2

Nya funktioner
– Kontrollen: Ytterligare kontroller.
– Avtal: Kan nu faktureras via eFaktura.
– Projekt: Inställning för "Tidigare fakturerat" Ja / Nej
Buggfix
– Allmänt: Fält som saknas orsakar inget felmeddelande.
– Tidrapporter: Ändring av Helgdagar uppdaterar nu korrekt.
– Kundfakturor: Byta status till Obetald fungerar nu bättre.
– Kundfakturor: Räntefakturor avrundas nu korrekt.
– Kundfakturor: Bakdatering av fakturor uppdaterar nu projektet korrekt.
– Order: Negativa antal fungerar nu.

Nya funktioner
– eMail: Ny mailfunktion med inbyggd mail. Aktiveras vid behov när egna mailkontot inte fungerar.
– eAttest Plus: Ny tjänst: Fakturor som skickas via eMail går direkt till attest.
– Kontrollen: Ytterligare kontroller.
– Utbetalningar: Kompletterat med meddelande att ADJob sparar... (Avbryt inte).
– LB-rutin: Förberett för nya ISO-20022.
– Helgdagar: 2021.
– Tidrapporter: Avbryt med escape-tangenten ger nu varning.
– Projekt: Inställning för "Tidigare fakturerat" Ja / Nej
Buggfix
– IB: Möjligt att ändra IB för aktuellt räkenskapsår
– Verifikationer: Kontroll av samma inköp bara en gång.
– Kundfakturor: Öresutjämning a conto.
– Kundfakturor: Fel vid byte av status till obetald på samlingsfakturor åtgärdat.
– Order: Kreditering behåller momsinställningar.

Nya funktioner
– Order: Ny funktion vid val av artikelkoder.
– Order: Förberett stöd för RUT och ROT.
– Kontrollen: Ytterligare kontroller.
– Kundfakturor: Ökat från 100 rader till 200 rader på fakturan.
– Bokslutsverifikationer: Registrering nu lika V-serien.
– IB: Registrering nu lika V-serien.
– Inställningar: Rapportmallar kompletterade
– Loggning: Ändring av kontoplanen.
– Inbetalningar: Meddelande kompletterat att ADJob sparar (Avbryt inte).
– Kundfakturor: Val av förfallodag.
Buggfix
– Offerter: Hämtar nu rätt prislista och räknar om priserna.
– Projekt: Numrerar nu Aktiviteter även när du inte har standard projektnumrering.
– Leverantörsfakturor: Avbryt inköp kommer nu till rätt fönster.
– Tidrapportering: Internkoder på riktiga projekt nu möjligt.
– Debiteringsunderlag: Fler varianter på inställningar.
– Order: Kortet visar nu fler uppgifter.
– Kundfakturor: Avrundar nu till två decimaler som standard.
– Kundfakturor: Hämtar nu förvald valutakurs på vald valuta.
– Kundfakturor: Fakturamall fler alternativ.
– Kundfakturor: Sortering rader.

Nya funktioner
– Leverantörsfakturor: Registrering nu lika V-serien.
– Rapportmallar: Brev sidfot justering.
Buggfix
– Projekt: Fler kombinatiner vid faktureringsmallar.
– Order: Kort kompletterat med fler uppgiter.
– Fakturalista: Klarar nu fler delbetalningar.
– Verifikationer: Lista sorterar nu i verifikationsordning.

Nya funktioner
– Order: Möjligt att se noteringar på fakturerade offerter.
– Tidrapporter: Möjligt att ändra startflex.
– Medarbetare: Möjligt att ange datum för Arbetstidsmall
– Projekt: Mappnamn på projektkortet.
– Loggbok: Byte av fakturans status loggas nu.
Buggfix
– Projekt: Fri numrering visar nu rätt projektnummer vid ändring.
– Verifikationer: Duplicering nollar inte första summan
– Kundfakturor: Bakdatering uppdaterar nu projektets poster.
– Avtal: Förfallodatum nu korrekta.
– Periodiseringar: Periodisering i samma månad dupliceras nu inte.
– Kundfakturor: Beloppet i annan valuta uppdateras nu vid ändring.

Nya funktioner
– Bokslutsverifikationer och IB: Nytt sätt att registrera
– Kontrollen: Nya kontroller tillagda
– Förfrågan: Underskrifter även här
– Projekt: Även lista projekt per Handläggare
– Projekt: Ändringar loggas nu
Buggfix
– Allmänt: Ange företag smidigare
– Kundfakturor: Egen valuta ger alltid kurs 1,00
– Kundfakturor: Kundens betalningsvillkor hämtas korrekt
– Kundfakturor: Läs in offert vid fakturering fungerar nu bättre
– Förfrågan: Kan nu hämta adresser från adressregistret (lika Beställning)
– Förfrågan: Inget krav på projektnummer
– Förfrågan: Skapa Offert smidigare
– Förfrågan: Omvandlar förfrågan från offerten till inköp med rätt leverantör
– Plusprojekt: Registrera Aktiviteter i ett moment
– Nuläge: Per projektledare blir nu korrekt
– Beställning: Möjligt att mejla inifrån ADJob
– Verifikation: Lättare att skriva över standardtext på verifikationsrader
– Budget: Lättare att läsa in "föregående år" som budget
– eFaktura: Kan nu skicka fakturor i en klump med olika fakturaväxlar
– Avtal: Möjligt att kreditera utan att perioderna påverkas
– eFortnox: Läs in inköp nu långsammare så att Fornox hinner med
– eFortnox: Citationstecken ("") i projektnamn som ger fel i Fortnox byts nu ut mot ('')

Nya funktioner
– Kontrollen: Nya kontroller tillagda.
Buggfix
– Allmänt: sökvägar till nya https://adjob.se fixade (handbok etc)
– Nuläge: Per Ansvarig tar nu inte med internprojekt och Aktiviteter
– Räkenskapsår: Enklare att byta status
– Kundfakturor: Fixar ytterligare buggar runt byte av status till Obetald.
– Leverantörsfakturor: Inte möjligt med dubbla 2440 (lättare att stämma av)

Buggfix
– Kundfakturor: Fixar ett flertal buggar runt byte av status till Obetald.

Nya funktioner
– Allmänt: Helgdagar för 2020 uppdateras.
– Kontrollen: Kontroll av justeringar.
– Kontrollen: Kontroll av fakturarader.
– Kontrollen: Kontroll av kunder som saknar momsinfo.
– Kontrollen: Kontroll av ofakturerade tidrapporter på stängda projekt.
– Uppgifter: Ny personlig inställning. Uppgifter med start inom en vecka.
– Tidrapporter: Snabbkommando för att hitta projekt (Kommando + F)
– Projekt: Inköp som har status utkast räknas inte med samt får röda symboler i detaljerat.
– eFortnox: Finns inte projektet i Fortnox när du byter status till obetald, skapas ett projekt automatiskt.
– eFortnox: Varning för projektnamn över 50 tecken.
– Utbetalningar: Rutinen kompletterat med statusfönster som minskar risk för att avbryta processen i förtid.
Buggfix
– Allmänt: Dålig kontakt med uppdaterings-server blockerar nu inte uppstart.
– Allmänt: Välj företag annan typ av lista som är stabilare.
– Företag: Tvingande att ange rätt momskod på företag.
– Avtal: Periodtext översätts nu till engelska.
– Projekt: Listan uppdateras vid delfakturering.
– Kundfakturor: Ingen loop vid fakturering.
– Kundfakturor: Byta status till obetald fungerar nu.
– Kundfakturor: Skapa fakturor från utkast får nu förfallodag baserat på fakturadatum.
– Leverantörsfakturor: Registrering genom att klicka på nästa fält verifierar nu.
– Statistik: Projektstatistik summerar nu negativa belopp.

Nya funktioner
– Användarlogg: Loggning av in- och urloggning (GDPR).
– Projekt: Möjligt att söka på PO-nummer (kundreferens).
– Inställning: Projektnummer på fakturan.
Buggfix
– Assistenten: Kontroll av reskontra vs bokföring använder nu dagens datum.
– Kontrollen: Utökad kontroll av avtalsposter, företag, koder m m
– Allmänt: Enter fungera nu för att välja företag i listan.
– Tidrapporter: Åter möjligt att registrera projekt när du tidrapporterar.
– eXcel: Avvikelse-rapporten modifierad.
– Leverantörsfakturor: Tabba med enter-tangent fungerar nu från alla fält.
– Leverantörsfakturor: Uppdaterar nu kopplingen med pdf vid eAttest.
– Verifikationer: Nygammal verifikationsregistrering.
– Verifikationer: Enter kan nu användas för att välja i lista
– Verifikationer: Ändring av tidigare belopp fungerar nu bättre.

Nya funktioner
– Tidrapporter: Datum visas nu vid registrering.
– Användarlogg: Ny funktion för logga användning (logga in och ut - GDPR).
– GLN: Fältet förlängt till 20 tecken för e-fakturering.
– Kontrollen: Kontrollerar nu "föräldralösa" Aktiviteter utan Huvudprojekt.
– Projekt: Projektlistan kompletterad med noteringar (inställning).
– Bokföring: Kontoutdrag kompletterad med Resultatenhet.
Buggfix
– Verifikationer: Stannar nu på rad 1.
– Verifikationer: Kort visar nu både resultatenhet, kostnadsställe och inköpsnummer.
– Leverantörsfakturor: Kort visar nu både resultatenhet, kostnadsställe och inköpsnummer.
– Leverantörsfakturor: Gamla inköp listas nu 9 månader bakåt.
– Assistenten: Korrekt diff mellan reskontra och bokföring.
– Projekt: Fakturor med långa texter och tabbar visas nu korrekt på projektkortet.
– Projekt: Budget visas nu korrekt.
– Projekt: Duplicering nollställer nu stängningsdatumet.
– Kontrollen: Kontroll saldo av kundfakturor.
– Kontrollen: Skräptecken i företagsnamnet tas nu bort automatiskt.
– Kontrollen: Kontroll av verifikationstyp.
– eFortnox: Felmeddelanden visas nu.
– Loggbok: Ändring av medarbetare loggas nu.
– Direktfaktura: Referensnummer visas nu på fakturan.
– Utbetalningar: Lättare att delbetala andra valutor.

Nya funktioner
– Order: Mejlen loggas nu i separat flik.
– Kontrollen: Felaktiga tecken i företagsnamnet (radmatningar / tabbar) loggas nu.
– Ny rapport: Nuläge a conto.
Buggfix
– Brev: Innehållet syns nu på Brevkortet.
– Allmänt: Accenter fungerar nu efter ett litet hack
– Utbetalning: Ange bankkostnad ger nu ingen diff.
– Tidrapporter: Uppgifter nollställs nu korrekt vid ändring.
– Assistenten: Differens mellan reskontra och bokföring beräknas nu korrekt.
– Verifikationer: Översyn av tab, retur och klick samt skift-tab
– Nolljusteringar: Huvudprojekt konteras nu korrekt.
– Inköp: Listas nu korrekt vid byte av status på projekt.
– Export: Filer hamnar nu på skrivbordet.

Nya funktioner
– Tidrapporter: Ny status "Kontrollerad". Tidrapporten kontrolleras först av medarbetaren innan låsning.
– Tidrapporter: Kan inte felaktigt byta till annan typ.
– Tidrapporter: Ny knapp för att söka Projekt.
– Avtal: Intervall Tertial (4 månader) finns nu.
– Projekt: Signatur kommer nu med på detaljed vy.
– Fakturalista Kund: Delbetalning visas nu även vid markerade.
– Projektstatistik: Ny rapport - Medarbetare / Kund / Kod
– Kontrollen: Utökad kontroll av Leverantörsfakturor och kontering.
Buggfix
– Tidrapporter: Bara mina Uppgifter listas.
– Tidrapporter: Uppgifter visas nu även om projektet är avslutat.
– Tidrapporter: Låsningen av månader fungerar nu snabbare och bättre.
– Tidrapporter: Ger nu inget felmeddelande vid multiregistrering.
– Tidrapporter: Behöver nu inte markera projektet innan dubbelklick för att välja projekt.
– Verifikationer: Kreditkolumnen dupliceras nu inte till nästa rad.
– Fakurastatistik: Inköpspris Artikelkoder visas nu korrekt.
– Företag: Export adresser tab-separerad.
– Leverantörsfakturor: Går nu tillbaka till rätt fönster vid inköpsregistrering.
– Verifikationer: Flimrar nu inte för varje rad.
– Verifikationer: Hämtar nu Resultatenheten från Projektet.
– Verifikationer: Bättre stöd för långa verifikationer i ADJob.
– Debiteringsunderlag: Felmeddelande borttaget.
– Företag: Exporterar nu tabseparerad fil.
– Leverantörsfakturor: Resultatenhet hämtas nu upp från projektet vid inköpsregistrering.
– Projekt-Offerter: Koden väljs automatiskt när det bara finns en träff.
– Projekt-Offerter: Bättre funktion vid inställning "Skapa Projekt vid Accept: Ett Projekt - Flera Aktiviteter"
– eFaktura: Radbrytning anpassat till Danske Bank (PC).

Nya funktioner
– Order: Projektnumret visas nu på Orderkortet (Multifin).
– Periodisk Sammanställning: Tillbaka även i Classic.
– Brev: Möjligt att välja Mall inuti Brevet.
Buggfix
– Tidrapporter: Bara aktuella koder kan väljas.
– Inköp: Status Verifierat kan inte ändras nu.
– Fakturalista: Markerade visar nu korrekt delbetalningar.
– Uppgifter: Tidrapportering med Internkoder funger nu.
– Offerter: Byta status till Bevakning uppdateras nu direkt.
– Leverantörsfakturor: Välja Kostnadsställe från listan OK.
– Leverantörsfakturor: Noteringslistan på inköpet sparas nu korrekt.
– Leverantörsfakturor: Rapporten visar nu korrekt värde vid delbetalningar.
– Debiteringsunderlag: Inaktuella koder visas nu.
– Debiteringsunderlag / Ansvarig: Enbart Huvudprojekt visas.
– Räntefakturor: Skapas nu med engelsk text vid behov.
– Projekt-Offerter: Möjligt att koppla till Huvudprojekt

Nya funktioner
– Företag: Plats för längre faktureringsmejl (pdf-faktura).
– Tidrapporter: Helt nytt sätt att tidrapportera utan dropdown-menyer.
Buggfix
– Kundfakturor: Underföretaget hämtar nu faktureringsadressen från huvudföretaget korrekt.
– Uppgift: Tidrapporter på interna uppgifter sparas nu som interntid.
– Leverantörsfakturor: Markören stannar nu i projektfältet (inköp) om kontot har projektinställning.
– Avtal: Duplicering sparar nu även samma startmånad som originalet.

Nya funktioner
– Assistenten: Varning för pågående Aktiviteter på stängda Huvudprojekt.
– Leverantörsfakturor: Spärr för att avsiktligt ta bort sparade verifikationsrader.
– Kontrollen: Nu kontrolleras även kundens prislista och momskoder.
– Påminnelser: Byter nu status korrekt till "Arkiverad" vid registrering av betalning.
– Plusprojekt: Aktiviteter räknas nu av när huvudprojektet stängs, vilket ger en bättre bild av pågående projektet.
Buggfix
– Resursplanering: Små uppgifter som sträcker sig över helgen delas nu upp korrekt.
– Uppgifter: Tidrapportering på Uppgifter går nu tillbaka till rätt fönster när du sparar.
– Debiteringsunderlag: Period visar nu enbart periodens artiklar.
– Plusprojekt: Aktiviteter kan enbart skapas genom att markera Huvudprojektet.

Startrevision. Identisk med ADJob 5.0