Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan

Tydliga och enkla villkor

Villkor gäller ADJob 5.x

1. Äganderätt
Rättigheterna till Programvaran ADJob tillhör ADJob Nordic AB samt respektive underleverantörer. Du får en licens att använda ADJob för ditt företag. Du får inte överlåta licensen för ADJob till tredje part helt eller delvis - i någon form - utan vårt godkännande.

2. Support
Fri support på distans gäller för dom som har avtal. För ADJob 5.x ingår dessutom serverhyra för ADJob, daglig säkerhetskopiering, uppgraderingar samt serversupport.

3. Fakturering
Alla priser är per månad (med undantag för eventuella startkostnader) och faktureras i förskott i SEK. Fakturan kan omfatta en eller flera månader (dock minst SEK 400:-) enligt dina önskemål. Du får fakturan som en pdf-faktura via din angivna mejladress. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

4. Vid utebliven betalning
Om betalning inte erläggs innan förfallodatumet, är avtalet i praktiken avslutat. Dock stänger vi inte av tjänsten innan vi kontaktat er personligen för att bekräfta att uppsägningen är avsiktlig. Om vi trots upprepade försök via olika kanaler inte kan få tag på er inom rimlig tid, stängs tjänsten ner ändå.

5. Öka eller minska antalet användare
Du kan när som helst öka eller minska antalet användare. Slår igenom nästföljande period.

6. Avsluta eller förlänga avtalet
För att säga upp avtalet, betalar ni helt enkelt inte vår faktura. Ingen uppsägningstid krävs, även om vi självklart uppskattar en förvarning. Se punkt 4. För att förlänga avtalet betalar ni bara fakturan från oss. Avtalet förlängs då automatiskt med det intervall som står på fakturan. All data tillhör ert företag och vid avslut (oavsett anledning) får ni aktuella data i form av exportfiler så att ni har möjlighet att importera i annat system.

7. Garanti
ADJob levereras i "befintligt skick". ADJob Nordic AB lämnar inga garantier avseende funktion, lämplighet eller användning, uttryckta eller underförstådda. Ersättning från ADJob Nordic AB är begränsad till värdet av levererad tjänst. Högre ersättningsbelopp än det som faktureras kan aldrig betalas ut oavsett orsak. Eventuella tvister regleras i Sverige enligt svensk lag.

8. Sekretess
ADJob Nordic AB förbinder sig att se till att kundens uppgifter behandlas med full sekretess.

9. Personuppgiftsbiträdesavtal
När det gäller ADJob 5.x i molnet, delas ansvaret för GDPR mellan dig som personuppgiftsansvarig och ADJob Nordic AB som personuppgiftsbiträde. Här hittar du Personuppgiftsbiträdesavtal som du kan använda.

10. Priserjusteringar
ADJob förbehåller sig rätten att höja eller sänka priserna. Priserna kan justeras upp eller ner beroende på myndigheters beslut, ändrade förutsättningar eller indexförändringar.