Digitalisering av leverantörsfakturor

När du skannar in leverantörsfakturor hamnar dessa i en valfri mapp som du sedan tömmer. Det innebär att du kan använda en befintlig skanner eller kopiator med skanningsfunktion och även lägga dit pdf-fakturor från leverantören.

Efter inskanning attesterar sedan attestpersonen fakturan utan att behöva se pappersfakturan.