Avtal – Automatisk fakturering av hyror, licenser etc

Avtal

Avtalsfakturering i ADJob är regelbundna faktureringar med samma belopp över en längre tid – oftast flera år. Exempel där Avtalsfakturering kan användas:

– Uthyrning av webbhotell.
– Uthyrning av annonsplatser
– Underhållsavtal eller serviceavtal.
– Uthyrning av lokaler till frilans.
– Olika typer av prenumerationer

Kombinera Avtal med Jobb - En unik funktion i ADJob
Exempel avtalsfinansierad support eller egen utveckling av produkter som finansieras av avtal.

Läs mer om Multifin.

Avtalsmodulen finns i Classic och Total.