Uppstart / Grundkurs

Image courtesy of digitalart at FreeDigitalPhotos.net

Utbildning vid uppstart sker i två steg. Förberedelser gör ni själva med assistans per telefon och mejl. Den viktigaste förberedelsen är att ni utser vem som ansvarar för vad. Denna utbildning har som mål att sänka trösklar och motivera och vi arbetar ofta mer hands-on. Slutmålet för dagen är att komma igång med offerter och fakturering i ADJob.

Hur lång tid tar det att komma igång?
Det finns inget enkelt svar. Mycket beror på hur ni själv prioriterar ert eget arbete. Om ni har hög prioritet och tilldelar tid och resurser, är ni igång på några dagar. Här är en grafisk vy över uppstarten som kan ge lite ledtrådar. Klicka här.

Förkunskaper: Normala baskunskaper.

Del 1 Förberedelser

Utse ansvariga – Övergripande, för projektdelen, för ekonomi och för teknik.
Installera – På server och alla datorer.
Prislistan – Ange timdebitering och påslag i en eller flera prislistor.
Adresser – Förbered för eventuell import från tidigare system.
Bokföring – Planera eventuell SIE-import

Mål: Att förbereda för uppstart och utbildning.

Del 2 Helhet och tidrapportering

Helheten – Vad är ADJob och vilka funktioner finns det?
Adresser – Hur kan man använda adressregistret varje dag?
Projekt – Vikten av att mata in projekt så att det underlättar tidrapportering
Tidrapportering – Hur gör man rent praktiskt. Detaljsvar.
Avvikelse – Varför tidrapporterar man? Avvikelsen mellan upparbetat och fakturerat.
Föredöme – Chefen som sätter ribban.

Mål: Att öka förståelsen och motiveringen för att alla ska tidrapportera dagligen. Att förstå vikten av tidrapportering som en del av helheten.
Närvarande: Samtliga

Del 3 Offerering och Fakturering

Offerering – Olika sätt att skriva offerter och kostnadsberäkningar.
Vem ska göra vad i faktureringen?
Fakturering ”löpande” – Delfakturering / Slutfakturering
Fakturering med hjälp av offert – Delfakturering / Slutfakturering
Inköpshantering – Förfrågningar > Offert > Beställning > Leverantörsfaktura
Övriga frågor.

Mål: Att projektledare ska komma igång med offerering / fakturering i ADJob.
Att få verktyg att hantera inköp och beställningar. Att kunna läsa ut lönsamheten i projekten.
Närvarande: Projektledare, produktionsledare och ekonomi.

Del 4 Helikopterperspektivet

Bokföring – Minska dubbelarbetet i bokföringen.
Bokföringsunderlag – Kundfakturor, Inbetalningar, Leverantörsfakturor, Utbetalningar
Nuläge och statistik – Kassaflödet, Vinst & Förlust och Fakturastatistik.
Prognos– Offertstock och Budget

Mål: Att underlätta bokföringen. Att visa på verktyg som är ”självlärande”
Att kunna läsa ut offertstock, budget samt se lönsamheten på projekten.
Närvarande: Företagsledning och ekonomi.