Revisionshistorik ADJob 5.0

ADJob 5.0

Uppdateringar av ADJob 5.0 kommer att fasas ut från 17 februari 2019. Vilket betyder att allt fokus blir på ADJob 5.1.
Inga nya funktioner kommer till ADJob 5.0
Uppgradera därför till ADJob 5.1 så snart det är möjligt
Kontakta ADJob Nordic AB för instruktioner.

Revision 404 - 2019-05-11 (obligatorisk)

Nya funktioner
– Kontrollen: Felaktiga tecken i företagsnamnet (radmatningar / tabbar) korrigeras nu automatiskt.
– Kontrollen: Felaktigt saldo på kundfakturor loggas nu.
– Kontrollen: Felaktig typ verifikation loggas nu.
– GLN: Fältet förlängt till 20 tecken för e-fakturering.
Buggfix
– Projekt: Duplicering av Projekt nollställer nu stängningsdatumet.
– Assistenten: förbättringar och bugfixar.
– Inbetalning: Avrundning samma antal decimaler som fakturan.
– Leverantörsfakturor: Multiregistrering lättare att ange datum.
– Assistenten: Visar nu korrekt differens Reskontra = Bokföring
– Projekt: Verifikationsnummer visas nu på inköp under fliken detaljerat.

Revision 403 - 2019-03-30 (Obligatorisk)

Nya funktioner
– Order: Mejlen loggas nu i separat flik.
– Kontrollen: Felaktiga tecken i företagsnamnet (radmatningar / tabbar) loggas nu.
Buggfix
– Utbetalning: Ange bankkostnad ger nu ingen diff.
– Assistenten: Differens mellan reskontra och bokföring beräknas nu korrekt.
– Nolljusteringar: Huvudprojekt konteras nu korrekt.
– Inköp: Listas nu korrekt vid byte av status på projekt.
– Export: Filer hamnar nu på skrivbordet.

Revision 402 - 2019-02-16 (Obligatorisk)

Nya funktioner
– Tidrapporter: Ny status "Kontrollerad". Tidrapporten kontrolleras först av medarbetaren sedan låser admin hela tidrapporten.
– Avtal: Intervall Tertial (4 månader) finns nu.
– Projekt: Signatur kommer nu med på detaljed vy.
– Fakturalista Kund: Delbetalning visas nu även vid markerade.
– Projektstatistik: Ny rapport - Medarbetare / Kund / Kod
– Kontrollen: Utökad kontroll av Leverantörsfakturor och kontering.
Buggfix
– Tidrapporter: Låsningen av månader fungerar nu snabbare och bättre.
– Fakurastatistik: Inköpspris Artikelkoder visas nu korrekt..
– Företag: Export adresser tab-separerad
– Verifikationer: Hämtar nu Resultatenheten från Projektet.
– Debiteringsunderlag: Felmeddelande borttaget.
– Företag: Exporterar nu tabseparerad fil
– Projekt-Offerter: Koden väljs automatiskt när det bara finns en träff.
– Projekt-Offerter: Bättre funktion vid inställning "Skapa Projekt vid Accept: Ett Projekt - Flera Aktiviteter"
– eFaktura: Radbrytning anpassat till Danske Bank (PC).
– Leverantörsfakturor: Varning för avvikande Betalningsdagar.

Revision 401 - 2019-01-22 (Obligatorisk)

Nya funktioner
– Order: Projektnumret visas nu på Orderkortet (Multifin).
– Periodisk Sammanställning: Tillbaka även i Classic.
– Brev: Möjligt att välja Mall inuti Brevet.
Buggfix
– Tidrapporter: Bara aktuella koder kan väljas.
– Inköp: Status Verifierat kan inte ändras nu.
– Fakturalista: Markerade visar nu korrekt delbetalningar.
– Uppgifter: Tidrapportering med Internkoder funger nu.
– Offerter: Byta status till Bevakning uppdateras nu direkt.
– Leverantörsfakturor: Välja Kostnadsställe från listan OK.
– Leverantörsfakturor: Noteringslistan på inköpet sparas nu korrekt.
– Leverantörsfakturor: Rapporten visar nu korrekt värde vid delbetalningar.
– Debiteringsunderlag: Inaktuella koder visas nu.
– Debiteringsunderlag / Ansvarig: Enbart Huvudprojekt visas
– Räntefakturor: Skapas nu med engelsk text vid behov.
– Projekt-Offerter: Möjligt att koppla till Huvudprojekt

Revision 400 - 2019-01-03 (Obligatorisk)

Buggfix
– Kundfakturor: Underföretaget hämtar nu faktureringsadressen från huvudföretaget korrekt.
– Uppgift: Tidrapporter på interna uppgifter sparas nu som interntid.
– Leverantörsfakturor: Markören stannar nu i projektfältet (inköp) om kontot har projektinställning.
– Avtal: Duplicering sparar nu även samma startmånad som originalet.
Nya funktioner
– Företag: Plats för längre faktureringsmejl (pdf-faktura).

Revision 399 - 2018-12-09 (Obligatorisk)

Nya funktioner
– Aktiviteter: Möjligt att ange kontaktperson på Aktivitetsnivå.
– Assistenten: Senaste tidrapport kollar nu även interntider.
– Behörighetsmallar: Separat behörighet för ePortal.
– eXcel: Ny rapport: Inköp > Pågående
– Helgdagar: 2019 uppdaterad.
– Loggbok: Mer information loggas vid ändring / borttagning av tidrapporter.
– Nolljusteringar: Utökade rapporter för Nolljournal
– Pdf-Mejl: Visar nu korrekt status. Skickad eller inte skickad.
– Tidrapporter: Med lägsta behörighet kan du bara se dina egna tidrapporter.
Buggfix
– Offerter: Gå till > Projekt fungerar nu även från Offert-kortet.
– Order: Möjligt att mejla Order-erkännande / Följesedel direkt från ADJob.
– Leverantörsfakturor: Endast ett konto aktivt i listan.
– Multifin: Lättare att avsluta Multifin-projekt.
– Nuläge / Projektledare: Datumintervallet tar med även månadens sista dag.
– Uppgifter: Handläggare sparas nu korrekt.

Revision 398 - 2018-11-12 (Obligatorisk )

Nya funktioner
– Assistenten: Varning för pågående Aktiviteter på stängda Huvudprojekt.
– Leverantörsfakturor: Spärr för att avsiktligt ta bort sparade verifikationsrader.
– Kontrollen: Nu kontrolleras även kundens prislista och momskoder.
– Påminnelser: Byter nu status korrekt till "Arkiverad" vid registrering av betalning.
– Plusprojekt: Aktiviteter räknas nu av när huvudprojektet stängs, vilket ger en bättre bild av pågående projektet.
Buggfix
– Resursplanering: Små uppgifter som sträcker sig över helgen delas nu upp korrekt.
– Uppgifter: Tidrapportering på Uppgifter går nu tillbaka till rätt fönster när du sparar.
– Debiteringsunderlag: Period visar nu enbart periodens artiklar.
– Plusprojekt: Aktiviteter kan enbart skapas genom att markera Huvudprojektet.

Revision 397- 2018-10-01 (Startrevision 5.1)

ADJob 5.1 bygger på och är funktionsmässigt likt ADJob 5.0.