Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan

Använda xFaktor i Avtal

xFaktor är en smart funktion för att minska antalet koder i prislistan. Istället för att ha en kod för varje "period" (månad, kvartal eller årsvis), låter du ADJob hantera intervallet istället. Du har en kod per månad som sedan ADJob multiplicerar med antalet månader i avtalet. Observera att du måste aktivera själva koden i prislistan också.