Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan

Tidrapporter

Här finns vanliga frågor runt Tidrapporteringen.

Denna metod kan användas till exempel när en medarbetare börjar i mitten av månaden och man vill att arbetstiden ska börja då. I princip samma metod kan du använda när någon medarbetare går upp eller ner i arbetstid mitt i månaden. Skillnaden är att du då byter mellan 2 befintliga arbetstidsmallar.

När en medarbetare börjar, finns det flera månader bakåt som är skapade. Dessa bör då nollställas och låsas för att flextiden ska bli OK. Har man en policy att flextiden inte får överstiga t ex 40 timmar, kan man använda startflex för att sänka startflexen.

Tidrapporteringens arbetstidsmallar baseras på helgdagar och halvdagar. Du anger vilka dagar som är helgdagar eller halvdagar.

Gå till Helgdagar...