Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan

Periodisera vinst och kostnader automatiskt

Normalt är mindre belopp än 5.000:- onödigt att periodisera. Så här gör du i ADJob 5.1:

1. Sätt in minimum belopp som ska periodiseras under inställningar.
2. Ange i kontoplanen vilka "motkonton" som ska användas för periodisering (inte nödvändigt, men underlättar)
3. Skapa ny Periodisering (se filmen)
4. Nya periodiseringsverifikat skapas automatiskt på rätt datum i V-serien.

Du kan periodisera typ avskrivningar på samma sätt. Du kan även skapa fria periodiseringar som inte är knutna till Kund- och leverantörsfaktor. T ex successiva avskrivningar som ska belasta månadsvis.