Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan

Offerter ger snabbare avslut och tryggare kunder

Offerter

Offerten är en del i säljstödet och ska ha din grafiska profil. Den ska vara strukturerad och lättläst. En offert består av i princip två delar: En säljande och en juridisk del. Vill du förtydliga hänvisa gärna till bifogade dokument.

Det finns 3 olika typer av "offerter" i ADJob beroende på vilken variant du har.

Det finns mycket tid att spara eftersom du kan dels skapa mallar och dels läsa in offerten när du fakturerar. Kunden känner sig trygg och du får mindre frågor. Nä du skapar kalkylen i offerten, får du en perfekt kontroll över hur läget är just nu. Du kan se din budget jämföras med faktiskt upparbetad tid, inköp och övriga kostnader på debiteringsunderlaget..

Order-Offerten används till Artikel-baserad försäljning och du kan skapa en Order vid accept

Du kan se Avtalsförslaget som en offert. När kunden accepterar avtalsförslaget, skapas ett avtal.