Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan

Flera som finanserar ETT projekt - Multifin

Multifin-Projekt

Multifin-Projekt är en unik funktion i ADJob att hantera projekt som inte kan faktureras och finansieras av EN enda beställare, utan faktureras i form av paketerade tjänster (annonser, abonnemang, avtal etc) till FLERA kunder ändå kunna följa upp projektet som helhet.

En kongress eller liknande finanseras ofta via deltagaravgifter. Det kan dock förekomma att beställaren faktureras en del av kostnaden. Projektet är eventet men deltagaravgifterna faktureras via Order-modulen. Du kan lätt se när eventet når break-even.

Expo-företag brukar ibland hålla i ”egna mässor” där kostnaden för mässan inte kan faktureras EN beställare utan faktureras FLERA utställare. Du kan se när intäkterna från utställarna täcker kostnaden för hela projektet.

Hela kostnaden för en kundtidning eller webportal kan inte alltid faktureras beställaren även om det finns en tydlig beställare. Projektet är då själva kundtidningen men annonserna faktureras via Order eller Avtal (abonnemang). Du kan se när annonserna har täckt kostnaden för produktionen.

Om du registrerat ett Projekt ”Support 2018” och knyter Avtal till detta Projekt, kan du se om avtalen täcker den tid som ni lägger ner på support. Normalt betalas denna support av EN kund, men det kan också finansieras av FLERA kunder. Du kan också använda Fakturaplaner direkt på ett projekt.

Projektet (oftast på spekulation) för "appen" belastas med dom tider och inköp ni har för att utveckla appen. Ni kan sedan knyta prenumerationsavtalen till detta projekt och se när appen når breakeven.