Varför? Guide Blogg Meny Sök på hemsidan

Hantera leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor

När Leverantörsfakturan kommer till företaget, bör den ankomstregistreras. Någon form av attestrutin bör också finnas så snart det är fler än 2 medarbetare.

eAttest kopplar en digital bild (pdf) till respektive leverantörsfaktura och genom att ange vem som ska attestera, kan den som attesterar lägga in inköp direkt på projekten. (Gäller inte ADJob Eco).

Läs mer om eAttest...

ADJob arbetar som standard efter "faktureringsmetoden". Det betyder bättre koll på din likviditet, smidigare bokföring och även enklare betalning. Alla leverantörsfakturor du registrerar, kan du sedan snabbt och smidigt betala med fil via bankens hemsida (LB-betalningar).

Ladda ner LB-Rutin i ADJob...

När du använder eAttest, är det projektledaren eller produktionsledaren som anger vilket projekt inköpet ska hamna på. Konteras då på 4999 preliminärt vid ankomstregistreringen. Annars anger du typ 4011 (eller konto som som har projekt obligatoriskt) och registrerar inköpet direkt vid ankomstregistreringen.

Ladda ner Inköp i ADJob...