Finslipa ekonomirutinerna

Bokföringsdelen i ADJob kräver normalt ingen särskild utbildning om man tidigare arbetat med andra affärs- eller ekonomisystem med flera verifikationsserier. Denna utbildning fokuserar mer på vem gör vad och att sänka trösklar och skapa rutiner för att ge en bra redovisningsfunktion med de behov som din byrå har.

Förkunskaper: Grundläggande redovisningskunskaper.

Del 1 Helheten – De 7 verifikationsserierna plus IB

Serie F och P
Kundfakturor / Inbetalningar. Inställningar som krävs i prislistan. Hur fakturor och inbetalningarna kommer in i bokföringen. Avstämning etc

Serie Z
Nolljusteringar. Hur påverkar dessa bokföringen?

Serie L och U
Leverantörsfakturor / Utbetalningar. Inställningar som krävs. Hur kommer levfakturor och utbetalningarna in i bokföringen. Avstämning etc

Serie V
Övriga verifikationer. Kvitton, löner, överföringar etc Momsredovisning, Skatter , Löner, Periodiseringar etc
Avstämning av Bankgiro, kassa m m.

Serie A
Bokslutsverifikationer – den 13:e månaden.

IB – Ingående Balans
Vid uppstart och byte av räkenskapsår.

Mål: Förstå hur bokföringen är integrerad i ADJob
Kunna arbeta dagligt med de olika rutinerna och kunna förstå rapporterna.
Förstå sambandet mellan projekten och bokföringen.

Del 2 Kundfakturor och kundreskontra

Offerter – Här börjar ofta faktureringen.
Olika typer av kundfakturor – Avtal, Order och Projekt.
Vem gör vad i faktureringen? – Fakturering i två steg.
e-Fakturering – Vad tjänar ni på detta?
Avstämning – Mot bokföring etc.
Påminnelser – Rutiner.
Räntefakturering – Policy och rutiner.
Kreditfakturor – Genvägar.
Inbetalningar – Delbetalningar etc.

Mål: Förstå koppling mellan projekt och fakturering samt vem som gör vad.
Närvarande: Ekonomipersonal och reception

Del 3 Leverantörsfakturor och leverantörsreskontra

Ankomstregistrering och eAttest – Olika rutiner.
Inköp på projekten – Vem gör vad?
Avstämning – Mot bokföring etc.
Utbetalningar – LB-rutin eller dubbeljobb.

Mål: Förstå koppling mellan projekt och inköp samt vem som gör vad.
Närvarande: Ekonomipersonal och reception

Del 4 Bokföring – Övriga verifikationer

Registrering – Löner, kvitton och transfereringar.
Avstämning – Kassa, bank och plusgiro.
Budget – Jämförelse med föregående år.
Periodisering – Manuellt eller via automatkontering.
Rapporter– Resultat & Balans med flera.
Momsrapport – Inställning och avräkning.
Pågående arbete – Låna eller låna ut?

Inköpskvitton – Inköp även på mindre utlägg.

Handkassa – Skapa fixkassa för mindre belopp.

Mål: Skapa rutiner för hantering av bokföring av övriga verifikationer.
Närvarande: Ekonomipersonal.

Del 5 Bokslutsarbete

Avstämning – Kontroll före bokslut.
SIE-export – Till revisorn eller bokslutsprogram.
Räkenskapsår – När och hur.

Mål: Skapa rutiner för hantering av bokföring av övriga verifikationer.
Närvarande: Ekonomipersonal.

Del 6 Projektstatistik

VD-rapport / Nuläge – Beräkning av Offertstock, Budget och Pågående arbete.
Fakturastatistik – TB1 på kund, projektledare eller jobbtyp.
Vinst / Förlust – Avvikelser och snittdebitering per projekt, kund eller projektledare.

Mål: Visa på verktyg och rutiner för att även kunna följa upp projekten.
Närvarande: Ekonomipersonal och företagsledning.

Under dagen ger vi tips och förslag på vem som gör vad för att undvika dubbelarbete.