Kan inte starta ADJob

Normalt är det enkelt att åtgärda, men olyckligtvis är ibland dessa filer dolda på både Mac och PC som standard. Så tricket är att hitta filerna.

Error creating Omnis.cfg

Denna fil finns här på Mac:
Finder > Menyn Gå > Alternativtangent > Bibliotek > Application Support > ADJob 5.0 eller 4.6 > Studio > omnis.cfg

Och på PC:
Den här Datorn C:\User\aktuell_användare\APPDATA (dold mapp)\Local\ADJob 5.0 eller 4.6 > Studio > omnis.cfg

Radera denna fil och ange användarlicensen på nytt.

Omnis cannot read the library file

Avsluta ADJob och leta reda på start.lbs. Denna fil finns här på Mac:
Finder > Menyn Gå > Alternativtangent > Bibliotek > Application Support > ADJob 5.0 eller 4.6 > startup > start.lbs

Och på PC:
Den här Datorn C:\User\aktuell_användare\APPDATA (dold mapp)\Local\ADJob 5.0 eller 4.6 > startup > start.lbs

Ersätt skadad start.lbs med någon av dessa filer: ADJob 5.0 eller ADJob 4.6.