Revisionshistorik ADJob 5.1

ADJob 5.1

Revision 8 - 2019-05-11 (Obligatorisk)

Nya funktioner
– Tidrapporter: Datum visas nu vid registrering.
– Användarlogg: Ny funktion för logga användning (logga in och ut - GDPR).
– GLN: Fältet förlängt till 20 tecken för e-fakturering.
– Kontrollen: Kontrollerar nu "föräldralösa" Aktiviteter utan Huvudprojekt.
– Projekt: Projektlistan kompletterad med noteringar (inställning).
– Bokföring: Kontoutdrag kompletterad med Resultatenhet.
Buggfix
– Verifikationer: Stannar nu på rad 1.
– Verifikationer: Kort visar nu både resultatenhet, kostnadsställe och inköpsnummer.
– Leverantörsfakturor: Kort visar nu både resultatenhet, kostnadsställe och inköpsnummer.
– Leverantörsfakturor: Gamla inköp listas nu 9 månader bakåt.
– Assistenten: Korrekt diff mellan reskontra och bokföring.
– Projekt: Fakturor med långa texter och tabbar visas nu korrekt på projektkortet.
– Projekt: Budget visas nu korrekt.
– Projekt: Duplicering nollställer nu stängningsdatumet.
– Kontrollen: Kontroll saldo av kundfakturor.
– Kontrollen: Skräptecken i företagsnamnet tas nu bort automatiskt.
– Kontrollen: Kontroll av verifikationstyp.
– eFortnox: Felmeddelanden visas nu.
– Loggbok: Ändring av medarbetare loggas nu.
– Direktfaktura: Referensnummer visas nu på fakturan.
– Utbetalningar: Lättare att delbetala andra valutor.

Revision 7 - 2019-03-30 (Obligatorisk)

Nya funktioner
– Order: Mejlen loggas nu i separat flik.
– Kontrollen: Felaktiga tecken i företagsnamnet (radmatningar / tabbar) loggas nu.
– Ny rapport: Nuläge a conto.
Buggfix
– Brev: Innehållet syns nu på Brevkortet.
– Allmänt: Accenter fungerar nu efter ett litet hack
– Utbetalning: Ange bankkostnad ger nu ingen diff.
– Tidrapporter: Uppgifter nollställs nu korrekt vid ändring.
– Assistenten: Differens mellan reskontra och bokföring beräknas nu korrekt.
– Verifikationer: Översyn av tab, retur och klick samt skift-tab
– Nolljusteringar: Huvudprojekt konteras nu korrekt.
– Inköp: Listas nu korrekt vid byte av status på projekt.
– Export: Filer hamnar nu på skrivbordet.

Revision 6 - 2019-02-16 (Obligatorisk)

Nya funktioner
– Tidrapporter: Ny status "Kontrollerad". Tidrapporten kontrolleras först av medarbetaren sedan låser admin hela tidrapporten.
– Tidrapporter: Kan inte felaktigt byta till annan typ.
– Tidrapporter: Ny knapp för att söka Projekt.
– Avtal: Intervall Tertial (4 månader) finns nu.
– Projekt: Signatur kommer nu med på detaljed vy.
– Fakturalista Kund: Delbetalning visas nu även vid markerade.
– Projektstatistik: Ny rapport - Medarbetare / Kund / Kod
– Kontrollen: Utökad kontroll av Leverantörsfakturor och kontering.
Buggfix
– Tidrapporter: Bara mina Uppgifter listas.
– Tidrapporter: Uppgifter visas nu även om projektet är avslutat.
– Tidrapporter: Låsningen av månader fungerar nu snabbare och bättre.
– Tidrapporter: Ger nu inget felmeddelande vid multiregistrering.
– Tidrapporter: Behöver nu inte markera projektet innan dubbelklick för att välja projekt.
– Verifikationer: Kreditkolumnen dupliceras nu inte till nästa rad. (gäller 5.1)
– Fakurastatistik: Inköpspris Artikelkoder visas nu korrekt..
– Företag: Export adresser tab-separerad
– Leverantörsfakturor: Går nu tillbaka till rätt fönster vid inköpsregistrering.
– Verifikationer: Flimrar nu inte för varje rad.
– Verifikationer: Hämtar nu Resultatenheten från Projektet.
– Verifikationer: Bättre stöd för långa verifikationer i ADJob.
– Debiteringsunderlag: Felmeddelande borttaget.
– Företag: Exporterar nu tabseparerad fil
– Leverantörsfakturor: Resultatenhet hämtas nu upp från projektet vid inköpsregistrering.
– Projekt-Offerter: Koden väljs automatiskt när det bara finns en träff.
– Projekt-Offerter: Bättre funktion vid inställning "Skapa Projekt vid Accept: Ett Projekt - Flera Aktiviteter"
– eFaktura: Radbrytning anpassat till Danske Bank (PC).

Revision 5 - 2019-01-22 (Obligatorisk)

Nya funktioner
– Order: Projektnumret visas nu på Orderkortet (Multifin).
– Periodisk Sammanställning: Tillbaka även i Classic.
– Brev: Möjligt att välja Mall inuti Brevet.
Buggfix
– Tidrapporter: Bara aktuella koder kan väljas.
– Inköp: Status Verifierat kan inte ändras nu.
– Fakturalista: Markerade visar nu korrekt delbetalningar.
– Uppgifter: Tidrapportering med Internkoder funger nu.
– Offerter: Byta status till Bevakning uppdateras nu direkt.
– Leverantörsfakturor: Välja Kostnadsställe från listan OK.
– Leverantörsfakturor: Noteringslistan på inköpet sparas nu korrekt.
– Leverantörsfakturor: Rapporten visar nu korrekt värde vid delbetalningar.
– Debiteringsunderlag: Inaktuella koder visas nu.
– Debiteringsunderlag / Ansvarig: Enbart Huvudprojekt visas
– Räntefakturor: Skapas nu med engelsk text vid behov.
– Projekt-Offerter: Möjligt att koppla till Huvudprojekt

Revision 4 - 2019-01-03 (Obligatorisk)

Buggfix
– Kundfakturor: Underföretaget hämtar nu faktureringsadressen från huvudföretaget korrekt.
– Uppgift: Tidrapporter på interna uppgifter sparas nu som interntid.
– Leverantörsfakturor: Markören stannar nu i projektfältet (inköp) om kontot har projektinställning.
– Avtal: Duplicering sparar nu även samma startmånad som originalet.
Nya funktioner
– Företag: Plats för längre faktureringsmejl (pdf-faktura).
– Tidrapporter: Helt nytt sätt att tidrapportera utan dropdown-menyer.

Revision 3 - 2018-12-09 (Obligatorisk)

Nya funktioner
– Aktiviteter: Möjligt att ange kontaktperson på Aktivitetsnivå.
– Assistenten: Senaste tidrapport kollar nu även interntider.
– Behörighetsmallar: Separat behörighet för ePortal.
– eXcel: Ny rapport: Inköp > Pågående
– Helgdagar: 2019 uppdaterad.
– Loggbok: Mer information loggas vid ändring / borttagning av tidrapporter.
– Nolljusteringar: Utökade rapporter för Nolljournal
– Pdf-Mejl: Visar nu korrekt status. Skickad eller inte skickad.
– Tidrapporter: Med lägsta behörighet kan du bara se dina egna tidrapporter.
Buggfix
– Offerter: Gå till > Projekt fungerar nu även från Offert-kortet.
– Order: Möjligt att mejla Order-erkännande / Följesedel direkt från ADJob.
– Leverantörsfakturor: Endast ett konto aktivt i listan.
– Multifin: Lättare att avsluta Multifin-projekt.
– Nuläge / Projektledare: Datumintervallet tar med även månadens sista dag.
– Uppgifter: Handläggare sparas nu korrekt.

Revision 2 (388) - 2018-11-12 (Obligatorisk)

Nya funktioner
– Assistenten: Varning för pågående Aktiviteter på stängda Huvudprojekt.
– Leverantörsfakturor: Spärr för att avsiktligt ta bort sparade verifikationsrader.
– Kontrollen: Nu kontrolleras även kundens prislista och momskoder.
– Påminnelser: Byter nu status korrekt till "Arkiverad" vid registrering av betalning.
– Plusprojekt: Aktiviteter räknas nu av när huvudprojektet stängs, vilket ger en bättre bild av pågående projektet.
Buggfix
– Resursplanering: Små uppgifter som sträcker sig över helgen delas nu upp korrekt.
– Uppgifter: Tidrapportering på Uppgifter går nu tillbaka till rätt fönster när du sparar.
– Debiteringsunderlag: Period visar nu enbart periodens artiklar.
– Plusprojekt: Aktiviteter kan enbart skapas genom att markera Huvudprojektet.

Revision 1- 2018-10-01 (Startrevision 5.1)

ADJob 5.1 bygger på och är funktionsmässigt likt ADJob 5.0.