Reception

På större byråer finns en reception som är något av oljan i maskineriet. Frånsett sina vanliga uppgifter kan receptionisten även ha till uppgift att skriva ut kundfakturor och att ankomstregistrera leverantörsfakturor. Inte sällan har dom ansvaret för att hantera adressregister och utskick av nyhetsbrev. Allt med stöd av ADJob.