Projektledare

Projektledarens roll och ansvar skiljer sig ganska mycket från byrå till byrå. Främst beroende på storleken på byrå men också hur man ser på sin egen roll. Vi ser projektledaren som ett "företag i företaget". Med ansvar både för att kunden blir nöjd och att projekten blir lönsamma. Dessutom har en del projektledare även ansvar för att dra in nya kunder till byrån. ADJob har flera verktyg för att få överblick över pågående projekt så väl som verktyg för att följa upp. Det finns också ett grundläggande stöd för att bearbeta nya kunder.