OCR med kontrollsiffra

Som standard har ADJob fakturanummer F-ÅÅNNNN. D v s prefixet F- samt årtal och löpnummer. Nu finns det möjlighet att ange fakturanummer utan prefix med kontrollsiffra. F-170001 blir istället 1700012. Fördelar finns både vid factoring och högre säkerhet vid betalningar.

Det finns två metoder i ADJob för att beräkna kontrollsiffran. Luhn (modulus-10) eller 7-3-1 metoden som används i bl a Finland.