Multifin – Finansiera ETT Projekt via FLERA Order och/eller Avtal

Multifin-Projekt. Detta är en helt unik funktion i ADJob att hantera projekt som inte kan faktureras och finansieras av EN enda beställare, utan faktureras i form av paketerade tjänster till FLERA kunder eller via FLERA avtal och ändå kunna följa upp projektet. Multifin är en förkortning för ”Multifinansiering”. Nedan följer 5 exempel där Multifin ger en perfekt kontroll på projekten:

Exempel 1: Kundtidning eller webportal som finansieras av annonser

Hela kostnaden för en kundtidning eller webportal kan inte alltid faktureras beställaren även om det finns en tydlig beställare. Ofta är dessa annonsfinansierade. Jobbet är kundtidningen men annonserna faktureras via Order-modulen. Du kan se när annonserna har täckt kostnaden för produktionen.

Annonsförsäljning

Exempel 2: Event som finansieras via deltagaravgifter

En kongress eller liknande finanseras ofta via deltagaravgifter. Det kan dock förekomma att beställaren faktureras en del av kostnaden. Jobbet är eventet men deltagaravgifterna faktureras via Order-modulen. Du kan lätt se när eventet når break-even.

Exempel 3: Mässa som finansieras av flera utställare

Expo-företag brukar ibland hålla i ”egna mässor” där kostnaden för mässan inte kan faktureras EN beställare utan faktureras FLERA utställare. Du kan se när intäkterna från utställarna täcker kostnaden för hela projektet.

mf_event

Exempel 4: Support som finanseras av avtal

Om du registrerat ett Jobb typ ”Support 2013” och knyter månadsavtal till detta Jobb, kan du se om avtalen täcker den tid som ni lägger ner på support. Det kan vara avtal som betalas av EN kund eller FLERA kunder.

mf_support

Exempel 5: Egen produkt som finansieras av försäljning och avtal

Ni kanske tar fram en egen produkt (t ex en app) och lägger ner mycket tid och kostnader. Denna produkt säljer ni kanske både i form av licenskostnad och dessutom fakturerar en månadsavgift. Jobbet innehåller all nedlagd tid och alla inköp. Försäljningen sker via Order och månadsavtalen via Avtals-modulen. Du kan på Jobbkortet se att intäkterna täcker kostnaden för utveckling av produkten.

produkt

På projektet tidrapporterar och registrerar du inköp som vanligt. Detta räknas sedan av mot fakturerat via både Order och Avtal.

jobbkort