Slutet nära för 32-bitars program i Mac


Apple - till skillnad från Microsoft - städar och tar ofta bort gammal teknologi i sitt operativsystem och datorer. Fördelen blir att Mac ofta blir både stabilare och enklare än PC när föråldrad teknik försvinner. Nackdelen är att man måste hänga med och uppdatera, köpa nytt och tänka om. Man svär lite, men upptäcker snart att man tjänar på det. Det gäller både dig som användare och oss som utvecklare.

Den senaste städningen är att städa bort alla 32-bitars programvaror. Denna städning är redan genomförd i iPad. Eftersom ADJob fortfarande är 32-bitars, får du ett varningsmeddelande, när du installerar High Sierra.

Enligt envisa rykten kommer Apple i nästa macOS (Mojave?) helt ta bort stödet eller drastiskt minska stödet för 32-bitars applikationer. Därför kommer vi att snarast möjligt släppa ADJob 5.1 som blir 64-bitars.

Läs mer om 32-bitars

Share this post: