Ekonomiansvarig

Kreativa byråer har ofta en kluven inställning till ekonomi och bokföring. Framgångsrika byråer lägger stor vikt vid ekonomin på företaget. De är medvetna om att ordning och reda på finanserna skapar utrymme för kreativitet. Fördelen med ADJob är att projekten och bokföring i ADJob Total är helt integrerade och därmed ger mer tid åt ekonomiansvarig att vara Controller snarare än att flytta siffror och jobba dubbelt i onödan.