Avvikelserapport - Hur kan vi få bättre lönsamhet?

En bra början för att kunna förbättra lönsamheten är att veta vilka projekt, projektledare, projekttyper och kunder som avviker. Vi har bytt namn på den populära "Vinst/Förlust"-rapporten till "Avvikelserapport". I princip samma rapport, men med två skillnader:

– Dels kan du jämföra avvikelsen i förhållande till totala TB2.
– Dels kan du se täckningsbidraget (TB2) per timme efter självkostnaden.

Vi har förenklat definitionen på TB2 till att vara TB1 minus självkostnaden (registeras som lön plus bikostnader på varje Medarbetare).