Producent / Kreatör

För många producenter och kreatörer är ADJob något som katten släpat in. Det gäller främst att redovisa sin tid, vilket kan kännas onödigt och kontollerande. Men tidrapportering är ett verktyg för att se vilka projekt och kunder man ska jobba med, och detta skapar utrymme både för mer kreativitet, trygghet på jobbet och mer pengar i den egna plånboken. Det är få kreatörer som får denna viktiga feedback på hur viktig tidrapporteringen är både för byrån som helhet och för den egna plånboken.