ADJob 5.1 - 64-bitarsversionen!


Följa utvecklingen eller sitta still i båten?

En svårighet med programutvecklingen är att täcka användare från "early adopters" som alltid kör senaste av det senaste. Till de användare som har kastat årorna och sitter stilla i båten och inte har uppdaterat sin dator på kanske 10 år. Svårigheten är större speciellt på de företag där båda dessa grupper finns samtidigt. På dessa företag måste någon medarbetare anpassa sig, för att helheten ska fungera.

64-bitars Mac

Med operativsystemet MacOs Mojave kommer Apple att börja rensa ut gamla 32-bitars programvaror. ADJob 5.0 samt tidigare versioner av ADJob är 32-bitars. Vilket betyder att Apple kommer successivt att minska stödet för 32-bitars applikationer. Vi vet i skrivande stund inte hur 32-bitarsversionen av ADJob kommer att fungera i Mojave. Kanske lika bra, men med varningar. Eller med vissa begränsningar. Enligt rykten ska Mojave släppas 24 september 2018. ADJob 5.1 kräver dock minst macOS 10.11 (El Capitan) eller senare. ADJob KAN fungera även på 10.9 och 10.10, men dessa operativsystem är inte certifierade och problem som uppstår har vi svårt att åtgärda.

64-bitars Windows

Även Windows-versionen av ADJob 5.1 blir 64-bitars. Nästan alla PC har idag 64-bitars operativsystem. Däremot är ADJob 5.1 inte certifierat för Windows 7. Microsoft har aviserat slopat stöd för Windows 7 inom kort och det är dags att ta steget till modernare operativsystem.

Minimikrav för ADJob 5.1

MacOS 10.11 eller Windows 8 eller nyare.

Om ni har ADJob 5.0 idag...

Du kan självklart sitta still i båten och fortsätta att använda ADJob 5.0, men ni bör då inte installera MacOS Mojave. Väljer du att uppgradera till ADJob 5.1 (utan kostnad om du har avtal) har vi strävat efter att göra övergången från ADJob 5.0 till ADJob 5.1 så smidig som möjligt. I princip är det bara att installera och ange ny användarlicens. Resten ska ske automatiskt.

Om ni har ADJob 4.6 eller äldre idag...

Du kan självklart också sitta still i båten och fortsätta att använda ADJob 4.x, men ni bör då inte installera MacOS Mojave. Vi har inte planerat att utveckla någon 64-bitarsversion av 4.x, utan väljer du att installera Mojave eller senare, måste du uppgradera till ADJob 5.1

Vad händer med ADJob 5.0?

Som det ser ut nu, kommer vi under en kortare tid att utveckla 5.0 och 5.1 parallellt. När det är lämpligt, kommer all utveckling att fokuseras enbart på ADJob 5.1 och ADJob 5.0 kommer att "stanna i utvecklingen". Ungefär som 4.6 har stannat i utvecklingen, men fortfarande fungerar som vanligt.

Rekommendation

Se över era datorer och operativsystem så att samtliga datorer klarar minimikraven för ADJob 5.1. Om det finns några äldre datorer, byt ut dessa ELLER vänta med att installera Mojave innan alla datorer är i fas. Om ni av någon anledning inte klarar kraven för ADJob 5.1 på samtliga datorer, stanna då kvar i den 32-bitars version av ADJob som ni kör idag UTAN att installera Mojave på någon modern Mac.

ADJob 5.1 är självklart också i molnet! ADJob 5.1 kommer att levereras successivt vid behov med början oktober.