ADJob är inte optimerat för denna dator

Varning

Apple - till skillnad från Microsoft - städar och tar ofta bort gammal teknologi i sitt operativsystem och datorer. Fördelen blir att Mac ofta blir både stabilare och enklare än PC när föråldrad teknik försvinner. Nackdelen är att man måste hänga med och uppdatera, köpa nytt och tänka om. Man svär lite, men upptäcker snart att man tjänar på det. Det gäller både dig som användare och oss som utvecklare.

Den senaste städningen är att städa bort alla 32-bitars programvaror. Denna städning är redan genomförd i iPad. Eftersom ADJob fortfarande är 32-bitars, får du detta engångsmeddelande, när du installerar typ High Sierra. Vilket betyder att ADJob 32-bitars kanske inte kommer att kunna användas när nästa version av MacOS kommer. Vi vet inte ännu om detta innebär tvärstopp eller om det innebär begränsningar i funktioner.

Här kan du läsa mer vad Apple skriver.

Vad händer med ADJob 5.0?

Under hösten är det planerat att vi ska lansera ADJob 5.1 som kommer att vara 64-bitars. Eftersom alla som kör ADJob 5.0 har avtal, ingår detta i avtalet. Dock måste ni göra nyinstallation.

Vad händer med äldre versioner av ADJob?

Vi rekommenderar att du redan nu uppgraderar till ADJob 5.0 för att undvika problem. Vi vill helst undvika att lansera 64-bitars ADJob 4.7 om vi slipper. Ofta har vi fått kritik för att ta betalt för nödvändiga uppgraderingar som orsakats av Apple. Eftersom vi betalar licenser i vår tur, kan vi därför inte leverera uppgraderingar gratis. 4.7 kommer därför att vara en betald uppgradering. (15% av licenskostnaden för dom som har ADJob 4.6).