adjob

ADJob Info - April 2018GDPR

GDPR - Vad är det som gäller och vem ansvarar för vad?

Få har väl missat GDPR. Men många vet fortfarande inte vad som gäller och hur man ska agera. Enligt vissa bedömare kan det ta tre till fyra år innan man exakt vet hur GDPR ska tolkas. Vilket betyder att du kommer att få olika besked beroende på vem du pratar med. Här ger vi vår tolkning.

– Vem ansvarar för vad?
– Vilket är bäst-före-datumet?
– Vilka verktyg finns i ADJob 5.0 som kan hjälpa dig?

GDPR - Vem ansvarar för vad?

Vi har uppdaterat våra villkor med ett tillägg för GDPR. Där förtydligar vi vår tolkning av vem som ansvarar för vad. Notera att detta tillägg kan justeras när reglerna kan tolkas tydligare.

GDPR - Vilket är bäst-före-datumet?

"Ditt företag som personuppgiftsansvarig ska ta ställning till hur länge uppgifterna behövs. Finns personuppgifterna i en verifikation ska ni följa bokföringslagens regler om arkivering och har då en rättslig förpliktelse att spara så länge som krävs. Har ni därefter inte behov av att spara uppgifterna längre, d.v.s. inte längre har något ändamål alternativt rättslig grund för laglig behandlingen ska ni radera personuppgifterna." Källa: Företagarna

"Enligt personuppgiftslagen får den personuppgiftsansvarige samla in personuppgifter bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Ändamålen måste bestämmas redan när uppgifterna samlas in och kunna anges uttryckligen. Helst bör ändamålen därför skrivas ned. Det är den personuppgiftsansvarige som bestämmer ändamålen med behandlingen."
Källa: Datainspektionen

GDPR - Vilka verktyg finns i ADJob 5.0 som kan hjälpa dig?

Ett sätt att städa bland kontaktpersonerna är att anonymisera eller pseudonymisera. I ADJob 5.0 finns nu funktionen Pseudonymisering för att pseudonymisera gamla kontaktpersoner som passerat bäst-före-datumet. Vilket innebär att kontaktpersonen byts ut mot -- och mejlen raderas efter ha varit inaktiva i 7 år ( = bokföringslagen ). Denna funktion kan komma att justeras när tolkningen av reglerna blir mer kristallklara. Observera att det inte sker någon utveckling i gamla versioner 4.6 och äldre.

Uppgradera till ADJob 5.0 för att underlätta ditt arbete med GDPR

Mejla till oss om du vill ha en offert/avtalsförslag på uppgraderingen.

ADJob Nordic ABHäggelundsvägen 17, 523 38 Ulricehamn, Tel 0321-261 20
www.adjob.se, Blogg, Facebook, Twitter